Citt

Het CITT heet nu Het CelHerstelCentrum 

‘Onderzoekt, eer ge begint’

Ziek worden is een kwestie van oorzaak en gevolg, soms weten we de oorzaken niet en gaan er van uit dat het ‘toeval’ is. Een noodlot dat ons overkomt , net zoals slecht weer tijdens de vakantie, maar dat is niet waar. Bijna alle klachten ontstaan door achterstallig onderhoud  en roofbouw op ons lichaam en onze geestelijke gezondheid. Jammer genoeg wordt door reguliere en natuurgeneeskundige behandelaars vaak met symptoombehandeling begonnen zonder naar de eigenlijke oorzaak te zoeken. Chronische vermoeidheid, fibromyalgie of snelle slijtage kunnen hun oorsprong hebben in de bevalling met keizersnede waardoor de darmflora een slechte start had,  buikproblemen optraden, en daarna oorontstekingen die met antibiotica zijn behandeld. Ook het  doormaken van de ziekte van Pfeiffer op jeugdige leeftijd of een ongeval kunnen het immuunsysteem zodanig uit balans brengen dat het tientallen jaren later chronische gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ziektes en ongevallen ‘verjaren’ niet. Alleen door zorgvuldig onderzoek naar de oorzaak en een gestructureerde aanpak kan een blijvend resultaat worden verwacht.

Uit: de derde uitgebreide editie van ‘Het CelherstelConcept’ dat binnenkort verschijnt.

CelHerstel Intake EXTRA; legt uit hoe de klachten zijn ontstaan en wat u er aan kunt doen.

Download PDF brochure

Ziektes bestaan niet

Lezing vrijdag17 april in Heerhogowaard

Lezing vrijdag 15 mei in Wiekevorste, Belgie 

Een verstoring van ons immuunsysteem door onvolwaardige voeding,  straling, chronische laaggradige ontstekingen door ziekteverwekkers die  voor het lichaam onherkenbaar zijn of door een voedingsallergie  leidt tot een verminderde weerstand en klachten.

Een vaak voorkomende combinatie van klachten krijgt een label en dat noemen we een ‘ziekte’.  Een dergelijke ‘diagnose’ helpt niet om te begrijpen waarom de klachten optreden en niet om een behandeling  op te baseren. Alternatief worden supplementen en veel verschillende behandelingen aangeraden en regulier geeft symptoom onderdrukkende medicijnen. Dat beide benaderingswijzen niet helpen blijkt  uit  het shoppen van de ene alternatieve behandelaar en ‘superfood’ naar de andere,  het stijgen van het medicijngebruik en het aantal chronische aandoeningen.

U maakt het verschil

Niemand kan u beter maken. Er zijn geen middelen of behandelingen die de schade van jarenlange roofbouw  corrigeert.  Beter worden begint met het stoppen van overbelasting en daarna met het herstellen van de gezondheidsbalans in het lichaam door gezond eten, drinken en leven. Er moet hierbij rekening worden gehouden met voedingallergieën, eventueel slecht functionerende organen en laaggradige ontstekingen. Supplementen en behandelingen zijn pas zinvol nadat de basis voor gezondheid is gelegd. Medicijnen maken u niet beter het zijn geen geneesmiddelen, ze onderdrukken enkel symptomen.

Hoe vermijd ik voedingstekorten?

Vers, onbewerkt en gevarieerd eten is een basisregel die voor iedereen geldt glutenvrij en vegetarischmaar jammer genoeg bevatten zelfs biologische groentes en fruit niet meer alle noodzakelijke hoogwaardige complexe voedingsbouwstenen. Zelfs gezond eten leidt tegenwoordig tot voedingstekorten. De arts en voedingswetenschapper dr. Vargas heeft hier bijna twintig jaar onderzoek naar gedaan en komt tot interessante conclusies. Hij zegt in zijn boek dat binnenkort in het Nederlands verschijnt dat  de hoeveelheid voedingsbouwstenen belangrijk is maar dat de innerlijke atomaire structuur, de kwaliteit veel belangrijker is. Hij heeft gezocht naar mogelijkheden om een optimale hoeveelheid voedingsbouwstenen van perfecte natuurlijke kwaliteit  en die gevonden in de hooglanden van de Andes en de Galapagoszee. Het zijn de plaatsen waar de planten en algen groeien die als basis dienen voor het bijzondere Alen en Eveliza.  Het bevat alle essentiële voedingsbouwstenen en  wordt erg goed door de darm opgenomen. Het is geschikt voor iedereen met chronische klachten. Dr. Vargas beschrijft in zijn boek de resultaten van enkele patiëntengroepen waaronder die met kanker, diabetes en  artritis.

Op www.duurzaam-gezond.nl kunt u meer lezen over dit bijzondere product.

Bestel Alen of Eveliza…

Download brochure

Hoe weet ik de zwakke plekken van mijn immuunsysteem?

overzicht van het immuunsysteemHet immuunsysteem bestaat uit alle organen en weefsels die te maken hebben met onderhoud, reparatie en verdediging van het lichaam. De manier waarop deze samenwerken, bepaalt de kwaliteit van het immuunsysteem. De beste manier om hierover informatie te krijgen is met regulatiethermografie. Hiermee wordt niet alleen een indruk verkregen over  de problemen van het moment maar het laat ook zien welke gezondheidsproblemen  ontstaan als zwakke plekken niet worden aangepakt. Uit onderzoek blijkt het ontstaan van  borstkanker vijf jaar eerder te kunnen worden vastgesteld dan met mammografie.

Meer informatie over regulatiethermografie…

Aanmelding regulatiethermografie...

Hoe wij kunnen helpen

Herstel van gezondheid is een proces waarbij de goede keuzes moeten worden gemaakt. Er moet rekening worden gehouden met onder meer overbelastingen van organen, voedingsallergieen en chronische laaggradige ontstekingen waarvan men soms niet bewust last heeft.

Met onze onderzoekssystemen krijgen we essentiele informatie over de zwakke plekken en belastingen van het immuunsysteem waardoor een gericht plan kan worden gemaakt.

In de drie uur durende CelHerstel Intake EXTRA worden niet alleen onderzoeken gedaan maar is ook voldoende tijd voor bespreking, uitleg en het maken van een plan.

In deze beschrijving vindt u uitgebreide informatie over onze aanpak.

Als u vragen heeft kunt u ons mailen: r.heidstra@celherstelconcept.nl

of  bellen: 053 475 02 30 

Lezingen

Ziektes bestaan niet

Vrijdag 13 februari, Heemstede

Aanmeldingen en meer informatie bij Delezing.

Over gezond drinkwater en haar eigenschappen

Vrijdag 27 maart, Heemstede

Aanmeldingen en meer informatie bij DeLezing.

Borstkanker en regulatiethermografie

Oorzaken van borstkanker zijn bekend


Lees het artikel... .

Vrijdag 13 februari bij De Lezing in Heemstede

lees meer...

Aanmelding...

Nieuw: Regulatiethermografie meetdagen in Heemstede,

de vierde op vrijdag 13 februari 2015

De voor Nederland nieuwe regulatiethermografie biedt ongekend inzicht in dinzicht in borstgezondheide kwaliteit van het immuunsysteem en de risicofactoren voor het krijgen van ziektes. Het is een functietest van het regulatiesysteem waardoor individuele adviezen kunnen worden gegeven op basis van een thermogram. Statische metingen zoals mammografie, MRI en infrarood camera opnames meten enkel verstoringen en leveren geen inzicht in het immuunssyteem. Individuele adviezen zijn niet mogelijk op basis van statische testen.

Vanaf 17 oktober starten we ook meetdagen in Heemstede. u kunt zich hiervoor aanmelden per mail, telefonisch of door middel van het aanmeldformulier... 

Meer informatie...

Download de duurzaamgezondkrant special Regulatiethermografie

17 verschillen met Infraroodcamera thermografie...


Ziekte van Lyme test

De ziekte van lyme veroorzaakt specifieke verstoringen van het immuunsysteem die met regulatiethermografie zijn vast te stellen. het maakt een snelle gerichte aanpak mogelijk met een grote kans op verbetering.

Lees meer...

Homeopathie

Homeopathie is een informatie therapie. Het lichaam wordt door middel van informatie aangezet tot actie, dit in tegenstelling tot behandelingen waarbij stoffen worden gebruikt zoals natuurlijke kruiden en supplementen en chemische supplementen en medicijnen.

De homeopathische principes zijn door veel wetenschappers aangetoond waaronder dr. Benveniste en Nobelprijswinnaar dr. Luc Montagnier zoals in het ActiefWater boek is te lezen.

Wij werken met enkele bijzondere vormen van homeopathie: Soluna preparaten, autonosoden en individuele immuunsysteem stimulerende therapie.

Lees meer...

Waarom heeft u klachten?

Klachten ontstaan door een verstoring van de gezondheidsbalans. Er zijn dan meer ‘slechte’ dan ‘goede’ factoren waardoor het gezondheidssysteem uit balans is geraakt en klachten optreden. Net zoals een overbelasting van uw kruiwagen eerst een kraken en piepen veroorzaakt waarna het ineenstort.

Net zo gaat uw lichaam pijn, vermoeidheid en andere algemene ‘overbelastingsklachten’ veroorzaken en als de gezondheidsbalans niet wordt gecorrigeerd gaan klachten over in ziektes. Uw gezondheid stort ineen.

Voordat kan worden begonnen met het herstel van de gezondheidsbalans is duidelijkheid over de oorzaak essentieel.

In ons nieuwe aanbod,  ‘GezondheidsAnalyse’ , onderzoeken we in een uur durend gesprek de oorsprong van uw klachten en op welke wijze u uw klachten weer onder controle krijgt. Indien nodig worden onderzoeken geadviseerd die aanvullende informatie geven voor een zo gericht mogelijke aanpak.

De GezondheidsAnalyse maakt deel uit van de CelHerstel-Intake EXTRA maar kan ook apart worden gedaan als u wilt weten waarom u klachten heeft ondanks al uw inspanningen en de adviezen die u heeft opgevolgd.

We meten klachten voordat u ze merkt, u kunt aan herstel beginnen voordat ziekte is ontstaan

De  InfraRood Regulatiethermografie meet verstoringen voordat klachten ontstaan en bij klachten geeft het aan op welke wijze het immuunsysteem in balans gebracht kan worden. Van alle metingen  en de analyses wordt een uitgebreide rapportage gemaakt, een thermogram.

infrarood regulatiethermografieUit onderzoek blijkt dat al vier jaar voordat borstkanker door een mammografie is vast te stellen de Infrarood regulatiethermografie verstoringen kan vaststellen.Werken aan herstel kan al voordat klachten zijn ontstaan.

Als u meer wilt weten over deze nieuwe methode kunt u de brochure downloaden of ons mailen: r.heidstra@celherstelconcept.nl of bellen: 053 475 02 30


Klachten zijn het topje van de ijsberg

InfraRood Thermografie

InfraRood Thermografie Test

InfraRood Thermografie Rapport

Rapport Borsten-Prostaat

InfraRood Thermografie is uitvoerig getest

Duurzaam gezond in plaats van ziek

 

Ons immuunsysteem is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van ons lichaam, herstelt beschadigingen en is alle ziekteverwekkers de baas wanneer het in conditie is.

Ziektes ontstaan niet plotseling en worden niet veroorzaakt door bacteriën of virussen maar zijn de gevolgen van een slecht immuunsysteem.

oorzaak van de ziekte wegnemen zegt dr. ButeykoHerstel hiervan door onder meer voeding, verbetering van de darmwerking, reiniging en behandelingen is blijvend effectief tegen (bijna) alle klachten en aandoeningen.

Onze aanpak is gericht op verbetering van het immuunsysteem en blijvende gezondheid.

.

Een Celherstel Intake als basis voor verbetering van het immuunsysteem.

In de intake zoeken we naar de oorzaken van de verstoring van het immuunsysteem en maken een plan van aanpak gericht op het wegnemen daarvan. Afhankelijk van de klachten kan worden gekozen tussen verschillende soorten intake: 

1.       Celherstel Intake EXTRA

Deze Intake wordt geadviseerd wanneer inzicht in de kwaliteit van het immuunsysteem en de relatie tussen voedingspatroon en klachten gewenst is.

Omvat: Infrarood contactthermografische scanLevendbloedanalyse, urine metingen van onder meer glucose, ontsteking, eiwit en zware metalen, gezondheidsanalyse, de uitgebreide bespreking van het voedselpatroon in relatie met de klachten, individueel voedingsadvies, het pH meetprotocol en een plan van aanpak. Meegebrachte onderzoeksgegevens kunnen tevens worden besproken.

 meer informatie...

 2.       Celherstel Intake OBERON

De OBERON intake wordt geadviseerd voor klachten na een infectie zoals de ziekte van Lyme, de ziekte van Pfeiffer, longontstekingen e.d. In deze intake wordt advies gegeven over onder meer isopathische therapie.

Omvat: Oberonscan, voedingsadvies, advies voedingssupplementen, zwakke plekken in het immuunsysteem, advies isopathische therapie, plan van aanpak. 

meer informatie...

 3.       CelHerstel Intake QUANTUMRESPONSEpsycho emotionale belasting herkend

De QUANTUMRESPONSE intake wordt geadviseerd wanneer de klachten waarschijnlijk te maken hebben met psycho-emotionele, soms onbewuste patronen.

meer informatie...

Gedegen Dr. H. Kremer, grondlegger van de CelSymbioseTherapiestructurele aanpak.

Onze oorzaakgerichte aanpak berust ondermeer op de uitgangspunten van de door Dr. Kremer ontwikkelde CelSymbioseTherapie, de LevendBloed Analyse en isopathische therapie waarvan professor dr. G. Enderlein de grondlegger is en de biologische geneeskunde zoals door dr. Rau in de grootste Europese biologische kliniek wordt gepraktiseerd.

 

Meer informatiehet logische van natuurlijk beter worden

In Het CelHerstelConcept beschrijf ik de logische samenhang tussen het immuunsysteem en het ontstaan van klachten en ziektes, hierop is onze werkwijze gebaseerd.

Op onze website www.duurzaam-gezond.nl vindt u meer informatie die regelmatig aangevuld wordt.

 

.

De Oberon scan registreert problemen en biedt oplossingen.

Het resultaat wordt uitgelegd.Sinds kort werken we met de nieuwste versie van het Oberon systeem. De ondersteunende frequenties van de scan kunnen worden gecombineerd met een universeel Spin Matrix Programma van professor dr. Gariaev. Hierdoor kan een nog hoger rendement worden bereikt van de scan omdat thuis verder behandelt kan worden. Lees meer...

 

Bekijk of download onze presentatie.

de weg naar duurzame gezondheidDuurzame gezondheid heeft een fundament nodig. Wanneer dit fundament is gescheurd  moet dit worden hersteld.

Symptoom-bestrijding is een lapmiddel dat tijdelijk verlichting lijkt te geven maar niet leidt tot een blijvend herstel.

In de presentatie geef ik mijn visie weer die ik na dertig jaar heb ontwikkeld.

U kunt de presentatie downloaden of bekijken op YouTube of SlideShare.

Wanneer we duurzaam gezond zijn is ons inwendige milieu in orde, voelen we ons fit en vitaal, en hebben ziekteverwekkers geen kans.

Bezoek onze nieuwe website

Verstoringen leiden onvermijdelijk tot verslechtering van het immuunsysteem, klachten en ziektes.  In ‘Het CelHerstelConcept'  wordt de samenhang tussen een verstoord inwendig milieu, in het boek  ‘cel-omgeving genoemd' , en het logische van het ontstaan van klachten uitgelegd.

Lees een voorproefje...

Lees de inhoud en inleiding...

Bestel het boek...

Meld u aan voor de lezing...

Het CelHerstelCentrum pakt de oorzaak aan.

In dit individuele CelHerstelPlan komen alle factoren aan bod die leiden tot een gezond en vitaal immuunsysteem.

Maak een afspraak...

Bij welke klachten?

Een diagnose is een verzameling symptomen die ontstaat door een verstoring van de cel-omgeving (zie Het CelHerstelConcept). Wanneer de cel-omgeving weer in balans is verdwijnen veel, misschien wel alle klachten. Onder meer bij alle chronische buikklachten, hoofdpijn, vermoeidheidsklachten, fibromyalgie, menstruatieklachten, brandend maagzuur, allergieën, gewrichtsklachten slaapproblemen en migraine.

Lees over ervaringen...

Voor de behandeling van acute sportblessures en na operaties hebben we speciale herstel bevorderende behandelmethoden waaronder de Rehatron. Onder meer bij spierscheurtjes, chronische pijn en na verstuikingen opzienbarende resultaten.

Lees meer....

Analyses en onderzoeken

Vitaalbloed analyse,gezond bloed en belast bloed
De kwaliteit van uw immuunsysteem zichtbaar in uw bloed.

In een bloeddruppel kan onder een speciale donkerveldmicroscoop onder meer worden vastgesteld of er sprake is van teveel afvalstoffen of bacteriën, of het immuunsysteem actief is en soms zelfs de ziekte van Lyme. 
 
Meld u aan voor een levend bloed analyse inclusief
schriftelijke toelichting...

Quantumresponse voor psycho-emotionele aspecten.

Etalon uit de analyseDe invloed van ons onbewuste is groter dan we denken. De Quantumresponse Scan geeft inzicht in de hoeveelheid stress die we ervaren en de psycho-emotionele achtergronden. Bij iedereen speelt het een belangrijke rol, bij de een meer dan de ander.

Lees voor meer informatie...

Meld u aan voor een QuantumResponse Scan en krijg
inzicht in uw onbewuste stressfactoren...

 

Voedingsallergietest

uitslag voedingsallergietestVage klachten ontstaan vaak door een voedingsallergie. Vermijden van het eten van die voeding kan snel vermindering van klachten opleveren. Onder meer astma, migraine, moeheid, darmproblemen, de ziekte van Crohn, gewrichtsklachten, ADHD en concemtratiestoornissen hebben hier vaak mee te maken.

Lees voor meer informatie...

Bestel een voedingsallergietest...


Uw levenswijze heeft geleidt tot de klachten die u nu heeft. Wanneer u serieus gezonder wilt worden en blijven moet u die gewoontes veranderen.

Veranderen is moeilijk, het vergt discipline en motivatie maar het is de moeite waard. Er kan u tijdens het proces van veranderen een gevoel van ongeloof of weerstand bekruipen (dàt ga ik echt niet doen hoor, daar geloof ik niets van!). Soms lijkt het een onmogelijke opgave. We kunnen in de afspraken die u bij ons hebt worden de problemen besproken en vinden we gezamenlijk oplossingen.

Informeer u zelf en neem uw eigen beslissingen

De adviezen en behandelingen die we voorstellen zijn op tientallen jaren ervaring en onderzoek gebaseerd. Als u meer wilt weten over onze wijze van werken raden we u aan ‘ Het CelHerstelConcept' te lezen, dit boek bevat ook veel literatuurverwijzingen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak;  Bel:  053 4750230

of mail: info@celherstelconcept.nl

Wilt u meer weten over het functioneren van uw immuunsysteem

Doe de online gezondheidscheck