BIA celgezondheid en lichaamsamenstelling metingen

BIA meet celgezondheid en lichaamsamenstelling

De celgezondheid en lichaamssamensteling meten met de ‘BIA’

De BIA techniek wordt vooral gebruikt voor het meten van de lichaamssamenstelling. Met name als begeleiding bij afvalprogramma’s is het populair omdat door de meting inzicht wordt verkregen over de BMI (Body Mass Index), het vetgehalte en het streefgewicht.

De BIA die door het CelHerstelCentrum wordt toegepast als deel van het CelHerstelConcept richt zich ook op aspecten die informatie geven over de conditie van het immuunsysteem en de cellen.

Wat wordt gemeten met de BIA?

 • De totale hoeveelheid water in het lichaam.
 • De verhouding van water in de cel en buiten de cel
 • De verhouding tussen spierweefsel en vetweefsel
 • De conditie van de celwand.

Het meten van de totale hoeveelheid water en de verhouding binnen en buiten de cellen

de lichaamssamenstelling

De lichaamssamenstelling zichtbaar gemaakt

Ongeveer 70% van het gewicht van spieren en organen bestaat uit water. Als dit percentage lager wordt, vertaald het zich direct in functieproblemen, klachten en later in ziektes. Op basis van de meting kunnen we adviseren over meer bewegen, aanpassing van het eetpatroon en water drinken.

Het meten van de verhouding tussen spier- en orgaanweefsel en vetweefsel belangrijk?

Als er te weinig spier- en orgaanweefsel is in verhouding tot het vetweefsel is het lichaam niet goed in balans. Als iemand duidelijk te zwaar is, is het eenvoudig te zien, maar ook als het lichaamsgewicht in orde is kan er een verstoorde balans bestaan. Bij gewichtsverandering is het belangrijk om te weten of dat komt door verandering van de hoeveelheid spieren,  vet of water. Als iemand bijvoorbeeld wil afvallen is het de bedoeling dat de hoeveelheid vet vermindert, maar vaak is het zo dat door diëten juist de hoeveelheid spieren vermindert in plaats van vet. Bij ernstige ziektes zoals kanker of chronische ontstekingen is het belangrijk om op gewicht te blijven. Maar als de hoeveelheid spieren vermindert en er meer water en vet wordt opgeslagen blijft het gewicht gelijk. De ernst van de situatie wordt niet onderkend waardoor niet tijdig maatregelen worden genomen.

Het veranderen van de balans geeft een betrouwbare indruk over het effect van een veranderde leefstijl, training en het verloop en een ziekteproces.

verschil tussen streefgewicht en daadwerkelijk gewicht

Het verschil tussen het huidige gewicht en het streefgewicht wordt duidelijk aangegeven.

 Het meten van de celgezondheid, de fasehoek

De gezonde cel heeft een intacte, goed isolerende celwand. Hierdoor is het mogelijk om het transport van stoffen in  en uit de cel te controleren en te sturen en kan de cel goed reageren op informatie dankzij sensoren op de celwand. Bij pijn, ontstekingen, verstoorde omstandigheden van de celomgeving en ziektes verslechtert de kwaliteit van de celwand.

Die verslechtering is te meten met dit BA apparaat en wordt uitgedrukt in de ‘fasehoek’. Hoe slechter de fasehoek hoe minder goed is de conditie van de cellen van de persoon. Een normale fasehoekwaarde varieert tussen de 5 en de 8. Het is een betrouwbare methode om de conditie vast te stellen bij ziektes.

De resultaten van de BIA worden duidelijk weergegeven.

Onderstaand een voorbeeld een uitslag van een BIA analyse bij een patiënt die lijdt aan kanker.  

 • ‘Gewicht’ geeft aan dat de patiënt ondergewicht heeft.
 • ‘BodyCellMass’ wordt in het rood aangegeven hetgeen betekent dat er te weinig gezonde, actieve cellen zijn
 • ‘Fasehoek’ wordt in het rood aangegeven hetgeen betekent dat de kwaliteit van de celwanden niet goed is
 • ‘Celaandeel’ het percentage cellen van het gewicht is minder dan in de gezonde situatie
 • ‘Extracell Water’ is de hoeveelheid water buiten de cellen. In dit voorbeeld duidelijk teveel, het betekent vochtophopingen en zwelling
 • ‘Waterbalans’ de verhouding tussen de hoeveelheid water in de cel en buiten de cel. Hier is teveel water buiten de cellen
 • ‘Vetmassa‘, deze persoon heeft te weinig vetweefsel.

Bij vervolgmetingen kan het effect van de gekozen behandelstrategie worden vastgesteld.

BIA grafiek bij kanker

BIA analyse bij een adipeus persoon

Er is een duidelijk overgewicht en met 41,1% vet is het vetpercentage veel te hoog. De andere waardes zijn binnen de norm.

BIA analyse bij een persoon met overgewicht

 Lees meer…