Een test voor hart en bloedvaten

Problemen van hart- en bloedvaten beginnen eerder dan vaak wordt aangenomen. Al voor het vijfendertigste levensjaar kan aderverkalking optreden. Aderverkalking heeft verschillende effecten:

  1. Bij iedere hartslag worden de vaatwanden van de slagaders iets uitgerekt, zo kan er meer bloed door stromen. Als de slagaderen verkalken worden ze starrer en rekken minder uit. Het gevolg is dat er minder bloed door de slagaderen kan stromen.
    aderverkalking vroeg gemeten

    de cardiocheck meet vroege aderverkalking

  2. Het hart probeert toch de benodigde hoeveelheid bloed rond te pompen en gaat meer zijn best doen. Het bloed gaat sneller stromen en er ontstaat op den duur overbelasting van het hart en hoge bloeddruk in de grote slagader die vlak na het hart begint.
  3. Er ontstaat hoge bloeddruk
  4. De wanden worden ruwer door de aanslag waardoor chronische ontstekinkjes ontstaan die het proces verergeren.

Van de genoemde effecten wordt vaak niets gemerkt en als het wordt gemerkt is al (te) laat. Er ontstaat een hartinfarct, hersenbloeding of trombose doordat een stukje van de verkalking losschiet en een kleiner bloedvat, bijvoorbeeld in de longen of de hersenen afsluit.

Ik meld me aan voor een test

Testen van de vaatwandflexibiliteit

De hart- en vaatwandtest meet aderverkalking in een vroege fase

Onze cardiocheck meet al in een vroege fase aderverkalking

Met nieuwe technieken is het mogelijk om heel precies de flexibiliteit van de aderen te meten. Bij het ouder worden vermindert de flexibiliteit en als risicofactor wordt de biologische leeftijd van de bloedvatwanden weergegeven. Zijn de vaatwanden ‘ouder’ dan de kalenderleeftijd dan wordt dat vertaald in een hoger risico.

De test

De test duurt ongeveer twintig minuten. Nadat in lig de doorbloeding tot rust is gekomen wordt gemeten met een apparaat dat lijkt op een bloeddrukmeter. Met een automatisch softwareprogramma wordt eerst de bloeddruk gemeten waarna de manchet verder wordt opgepompt en de bloedvaten helemaal dicht worden gedrukt. Met speciale hiervoor ontwikkelde sensoren wordt de drukgolf gemeten van het hart.

De analyse van de hart en vaten gezondheidsmeting worden geanalyseerd in een computer.

De analyse van de bloeddrukwaardes in een computer

 De analyse

Op basis van tienduizenden metingen is de betrouwbaarheid getest. De resultaten worden in een enkele pagina’s tellende rapportage samengevat. In de bespreking worden de waardes toegelicht en advies gegeven.

 

 

Rapportage gezondheidscheck

De resultaten zijn direct beschikbaar

 

De prijs

voor deze innovatieve check is 85,00 Euro.

Ik meld me aan voor een aderverkalkingstest 

meer informatie en aanmeldingen: 053 475 02 30 of info@celherstelconcept.nl

 

Duitstalige video’s waarin cardiologen de werking en het belang van deze testen uitleggen.

Video 1 NDR Ratgeber

Video 2 NDR intervieuw met cardioloog over aderverkalking en het belang van een regelmatige vaatwand test