Het Arteriograph-Oxyveneringsonderzoek

Het effect van oxyvenering op het hartinfarctrisico

Aderverkalking zorgt voor veel klachten waaronder hartinfarcten, hersenbloedingen en doorbloedingsstoornissen van de onderbenen. Aderverkalking wordt vaak ten onrechte als een onomkeerbaar verouderingsproces gezien.

Doe mee aan het onderzoek en betaal geen 810 Euro maar slechts 100 Euro voor Arteriograph onderzoeken en 20 Zuurstof-Oxyveneringsbehandelingen. Bel 053 4750234 voor meer informatie.

Aderverkalking en het hartinfarctrisico verminderen

Aderverkalking, en daarmee het risico op hartinfarcten en hersenbloedingen, kan worden verminderd door aanpassing van levensstijl en supplementen. Er zijn aanwijzingen dat ook oxyvenering een positief effect heeft.

Het arteriograph – oxyveneringsonderzoek

aderverkalkingsrisico meten met de Arteriograph

aderverkalkingsrisico meten met de Arteriograph

We meten uw risico op hart- en vaataandoeningen met de Arteriograph, u valt in de doelgroep van dit onderzoek als met de Arteriograph een verhoogd risico vastgesteld wordt. De deelnemers vullen voor en na de behandelserie van twintig maal oxyvenering een vragenlijst in en er wordt een kort bloedonderzoek gedaan. Na de twintig behandelingen wordt nogmaals een Arteriograph en bloedonderzoek gedaan.

De Arteriograph meet de vaatleeftijd

Met de Arteriograph kan de flexibiliteit van de aorta, de grote lichaamsslagader, worden gemeten,. In de gezonde situatie is deze flexibel, de aorta zet uit bij iedere hartslag, de doorsnede vermindert tussen de hartslagen in. Als de aorta flexibiliteit afneemt, neemt het risico op hart- en vaatproblemen toe.

Met Oxyvenering wordt behandeld

De Oxyvenering volgens dr. Regelsberger is een methode waarbij heel kleine zuurstofbelletjes in de aderen gebracht worden met een infuus. Er komen prostaglycinen vrij, stofjes waarvan bekend is dat ze een doorbloedingsverbeterend effect hebben, er ontstaan meer specifieke witte bloedcellen, eosinofiele granulocyten, die het immuunsysteem ondersteunen en tegen allergie werken en er is een ontstekingsremmend effect.

De onderzoeksdoelstelling is vast te stellen of twintig maal oxyvenering een positief effect heeft op de aorta flexibiliteit.

Het onderzoek is als volgt samengesteld.

Als er een vaatwandstijfheid wordt gemeten kan in principe aan het onderzoek worden meegedaan. Er wordt wel gecontroleerd op contra-indicaties, redenen waardoor een Oxyvenering niet een passende behandeling is. De uitslag wordt besproken.

 • Voor het onderzoek
  • Arteriograph
  • Vragenlijst
  • Bloedonderzoek
   • Groot bloedbeeld, hs CRP, cholesterol-, lever- en nierwaardes
   • De uitslag wordt besproken
  • Vier weken lang vier of vijf maal per week een Oxyveneringsbehandeling die inclusief rusttijd tussen de 30 en 45 minuten duurt .
 • Afsluitend
  • Vragenlijst
  • Bloedonderzoek
  • Arteriographonderzoek

De uitslagen van de onderzoeken worden besproken en er wordt een advies gegeven voor levensstijl en behandeling.

Kosten voor deelname

De kosten voor een oxyveneringsbehandeling bedragen 30 Euro per keer en een Arteriograph meting kost 85 Euro.

Het totale pakket inclusief bloedonderzoek heeft een waarde van 810,00 Euro.

Als tegemoetkoming in de kosten betalen deelnemers eenmalig 100 Euro aan het begin van het traject.

Als u geinteresseerd bent kunt u bellen met 053 4750230 voor meer informatie.