Aderverkalking is een onderschat probleem

aderverkalking vroeg gemeten

Aderverkalking meten

Aderverkalking wordt ook wel arteriosclerose genoemd. Het is het stijver worden en dichtslibben van de slagaderen. Aderverkalking meten kan met de Arteriograph.

Ik wil een afspraak maken om de risicofactor aderverkalking te meten.

Aderverkalking blijft lang onopgemerkt

 Aderverkalking begint sluipend al vanaf het tiende levensjaar en blijft meestal tientallen jaren zonder symptomen. Langzamerhand ontstaan klachten zoals woordvindingsstoornissen en concentratieverlies bij aderverkalking in de hersenen,  vermoeidheid en kramp als de arteriosclerose in de benen optreedt, verminderd gezichtsvermogen als de oogvaten verslechteren, slechtere nierfunctie als de nieren zijn aangedaan en druk op de borst en kortademigheid als het hart onder dichtslibbende aderen lijdt. 

Soms is het eerste symptoom van aderverkalking het laatste

Het voortschrijden van aderverkalking gaat vele jaren ongemerkt. De slagaderen raken langzamerhand verstopt en er ontstaan plaques aan de bloedvatwanden. Als deze losschieten raken bloedvaten afgesloten. Het weefsel dat geen bloed meer krijgt, sterft af. In de longen spreken we van longembolie, in de hersenen van een beroerte en bij het hart van een hartaanval of hartinfarct. Aderverkalking is de belangrijkste oorzaak van acute dood bij mensen onder de veertig en bij jonge sporters.

Cholesterol en hoge bloeddrukmetingen geven schijnzekerheid

Veertig procent van de mensen met een hartinfarct hebben geen verhoogd cholesterolgehalte, geen verhoogde bloeddruk en zijn niet te dik. Als preventie tegen hart- en vaatziekten zijn deze criteria onvolledig.

Bloeddruk aan de arm gemeten is verschillend van de centrale bloeddruk bij het hart

Verhoogde armbloeddruk zegt niets over de centrale bloeddruk

verhoogde bloeddrum aan de arm is geen individuele risicofactor

Bloeddruk wordt gezien als een belangrijke oorzaak van hart- en vaatproblemen en er wordt vanuit gegaan dat de bovenarmbloeddruk geldt voor alle bloedvaten. Maar dat is niet zo. De centrale bloeddruk, die bij het hart, verschilt vaak van de aan de bovenarm gemeten bloeddruk.

Bloeddrukmedicijnen beïnvloeden vaak wel de aan de arm gemeten bloeddruk, maar niet die bij het hart waardoor het risico ondanks bloeddrukmedicijnen blijft.

Individueel aderverkalkingsrisico is de essentie

Dankzij nieuw onderzoek zijn er betrouwbaardere criteria gevonden die het individuele risico op aderverkalking wel aangeven. De belangrijkste zijn:

Vaatwandleeftijd

De flexibiliteit van slagaderen vermindert bij het ouder worden, dat is normaal. De mate van flexibiliteit van de vaatwand wordt als ‘vaatwandleeftijd’ gezien. Aderverkalking laat de bloedvaten sneller verstijven. Als de vaatwanden stijver zijn dan bij de kalenderleeftijd behoort, bestaat een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatproblemen. De medische term is PWVao,PulseWaveVelocity, pulsdrukgolfsnelheid. Bij iedere hartslag ontstaat een drukgolf die langzamer gaat in flexibele bloedvaten en sneller bij aderverkalkte bloedvaten.

Centrale bloeddruk is belangrijker dan de bovenarmbloeddruk

Niemand overlijdt aan een gesprongen of verstopt bloedvat in de bovenarm, toch wordt de bovenarmbloeddruk als belangrijke risicofactor gezien. Het echte bloeddrukrisico is die bij het hart. Als het hart te lange tijd tegen een verhoogde druk moet pompen kunnen onder meer hartklepproblemen, versnelde aderverkalking en overbelasting van het hart ontstaan.

Met de nieuwe methode kan de centrale bloeddruk worden gemeten. Zo kan ook de effectiviteit van medicijnen tegen hoge bloeddruk worden bepaald.

De medische term is SBPao,  SystolicBloodPressureAorta.

Weerstand van de kleine bloedvaatjes

Het bloed stroomt vanuit het hart in de aorta, de grootste slagader van ons lichaam, en dan in steeds kleinere bloedvaten. De doorsnede van de kleinere bloedvaten wordt bepaald door de aan- en ontspanning van kleine spiertjes. Bij aanspanning wordt de doorsnede kleiner en kan minder bloed door deze vaatjes stromen, de weerstand is hoger. Het hart moet krachtiger pompen om het bloed erdoorheen te sturen. Bij ontspanning gebeurt het omgekeerde.

Deze vaatspieren ontspannen onder meer door beweging en ontspanning. De medische term van deze weerstandtest van kleine bloedvaatjes is AIX, Augmentatie Index.

Het aderverkalkingsproces stoppen of omkeren

Als uit de vaatgezondheidsmeting, het meten van de aderverkalking, bekend is of er een verhoogd risico op aderverkalking bestaat en wat de risicofactoren zijn, kan een individueel advies worden gegeven. Het aderverkalkingsproces kan worden gestopt en soms, zeker op jongere leeftijd, worden omgekeerd. De kwaliteit van de bloedvaten wordt dan beter, de aderen ‘verjongen’.

De vaatgezondheidstest, Arteriograph

De analyse van de hart en vaten gezondheidsmeting worden geanalyseerd in een computer.

De analyse van de bloeddrukwaardes wordt in een computer geanalyseerd

De methode om aderverkalking te meten wordt onder meer gebruikt in de Berlijnse Charité, Cambridge Hospital en het Erasmusziekenhuis en AMC in Nederland. Het lijkt op een gewone bloeddrukmeting maar maakt gebruik van innovatieve hightech die de bloeddrukgolf analyseert.

Verschillende vaatrisico’s overzichtelijk weergegeven

De uitslag van de analyse wordt direct weergegeven in een overzichtelijke rapportage.

De vaatleeftijd baseert op de vaatwandstijfheid

Vaatwandstijfheid wordt uitgedrukt als vaatleeftijd.

Centrale bloeddruk en AiX

Centrale bloeddruk en AiX zijn belangrijke indicatoren voor aderverkalking

 

 

 

 

 

 

Voor wie is een vaatgezondheidsmeting belangrijk

  • Kinderen met overgewicht vanaf tien jaar
  • Jongeren met familie met aderverkalking
  • Bij hoge bloeddruk en gebruik van medicijnen tegen hoge bloeddruk
  • Bij suikerziekte
  • Bij nierziektes
  • Bij dertigers die opnieuw gaan sporten
  • Vanaf het veertigste levensjaar

Aanmeldingen en meer informatie

Ik meld me aan voor een vaatwand en aderverkalkingstest

Meer informatie

Aderverkalking is een sluipmoordenaar

Aderverkalking begint eerder dan je denkt

Aderverkalking meten

Het risico op aderverkalking en overbelasting van het hart kan worden gemeten met de Arteriograph.