De Levend Bloed Analyse bij het CelHerstelCentrum

Een levend bloed analyse is, zoals de naam zegt, een analyse van bloed terwijl het nog leeft.   We nemen een druppel bloed uit uw vingertop of oorlel en bekijken deze direct onder een donkerveldmicroscoop. We kunnen de vorm van de rode en witte bloedcellen zien en hoe de witte bloedcellen bewegen. Tussen de bloedcellen kunnen we zien of er veel afvalstoffen zijn die duiden op een verzuring, die veroorzaakt klachten of gaat deze veroorzaken.

 Door de veranderingen die tijdens de levend bloed analyse zichtbaar worden kunnen conclusies worden getrokken over het inwendige milieu, antioxidanten, leverbelasting en dergelijke. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd kunnen Borrelia niet zichtbaar worden gemaakt met deze methode. Dit filmpje geeft een indruk van bloed onder een donkerveldmicroscoop zoals we die bij SANULOGIC uitvoeren.

Hoe gezond bloed eruit ziet.

Gezond bloed heeft een goede pH waarde, zuurgraad, bevat niet-verkleefde, rode, ronde  bloedlichaampjes die gemakkelijk door haarvaatjes kunnen en twee maal zo grote witte bloedlichaampjes. Zij kunnen zich verplaatsen binnen en buiten de bloedvaten en zijn voortdurend op zoek naar ongerechtigheden binnengedrongen ziekteverwekkers.

Wanneer de Ph waarde van het bloed lager wordt en het bloed dus zuurder, ontstaan doorbloeding-verslechterende kristallen, rode bloedcellen worden minder rond, er ontstaan meer micro-organismen en schimmels en de witte bloedlichaampjes worden kleiner en minder beweeglijk. Een dergelijke ontwikkeling is te zien lang voordat een chemische bloedanalyse verstoringen meet of klachten merkbaar zijn. In maximaal een half uur vindt de test en de bespreking van uw bloed plaats, daarna wordt uw bloed nog een aantal malen beoordeeld. Uit deze beoordeling kan worden opgemaakt hoe goed de conditie van uw bloed is. Blijft het nog lange tijd actief, ruimen de witte bloedlichaampjes kristallen  en micro-organismen op, of ontstaan eiwitlijnen tijdens het opdrogen. Een berucht fenomeen zijn de geldrollen, dit zijn op elkaar gestapelde rode bloedcellen. Zij ontstaan door een verandering van elektromagnetische lading ten gevolge van elektromagnetische straling of een te grote eiwitbelasting van het lichaam.

We maken enkele foto’s van uw bloed die bewaard worden. Een latere vergelijking is dus altijd mogelijk. 

Kosten van dit 30 minuten durende onderzoek: 45,00 Euro