Bespreking en toelichting

Wij vinden het belangrijk dat u begrijpt waarom uw klachten zijn ontstaan en waarom ze blijven voortbestaan als u geen veranderingen in uw wijze van leven en eten doorvoert. Aan de hand van de verkregen informatie uit onderzoeken en de vragenlijst wordt hierover een gesprek gevoerd. Er worden aanvullende vragen gesteld en u heeft de tijd om vragen te stellen. In de eerste afspraak wordt een plan van aanpak besproken waar voeding, ontgifting, ontspanning, bewegen, supplementen, behandelingen, aanvullende onderzoeken en begeleiding deel van uit kunnen maken. Individueel plan De onderdelen zijn voor iedereen belangrijk, maar voor iedereen op een andere manier. Zo zal de ene persoon zijn voedingspatroon erg moeten aanpassen terwijl een ander juist supplementen en ontspanningstraining nodig heeft. De meeste klachten ontstaan door een jarenlange overbelasting en roofbouw op het lichaam en het is naïef om te denken dat een behandeling of een medicijn of supplement de in jaren ontstane schade in korte tijd kan herstellen. Het weer op orde brengen van de gezonde balans is een langer durend traject en het kan, zeker in de eerste tijd, zinvol zijn om nu en dan de vooruitgang te evalueren. Wij maken daarvoor een tweede afspraak in ons Centrum die na ongeveer twee tot drie weken plaatsvindt en bieden daarna een telefonische Gezondheidscoaching aan die per tien minuten wordt afgerekend. Natuurlijk kunt u over onduidelijkheden altijd zonder kosten bellen of mailen. We streven ernaar om u dan tijdens de werkweek binnen vierentwintig uur te antwoorden.