BIA Meting van de lichaamssamenstelling levert waardevolle gezondheidsinformatie

Een BIA meting wordt met vier of acht electrodes uitgevoerd

De BIA meting wordt direct in de laptop geanalyseerd. De lichaamssamenstelling is binnen enkele minuten bekend.

Waar inzicht in de lichaamssamenstelling met een BIA meting voor gebruikt wordt

 • Bij afvalprogramma’s kan worden bekeken of het gewichtsverlies ontstaat door vermindering van spieren of vet.
 • Bij ouderen kan worden beoordeeld of er voldoende water wordt gedronken. Te weinig water leidt tot vermindering van hersenfuncties.
 • Na sportblessures kan het herstel worden gevolgd en het moment van volledige belastbaarheid worden bepaald.
 • Er kan worden bepaald of men sterk genoeg is om een operatie te doorstaan en het herstel na een operatie volgen.
 • Bij chronische aandoeningen, bijvoorbeeld bij hartproblemen, kan worden gezien of vocht wordt vastgehouden
 • Een slechte voedingstoestand van de cellen wordt gemeten wat onder meer bij dialyse- en nierpatiënten belangrijk is.
 • Het effect van behandelingen wordt gemeten. Een betere lichaamssamenstelling en een hogere fasehoek betekenen een betere gezondheid, de behandeling is succesvol.

Bioelectrische Impedantie Analyse, BIA meting

De methode die al deze factoren snel en betrouwbaar meet en overzichtelijk in rapportages weergeeft is de BIA meting.  In de jaren tachtig is deze methode ontwikkelt en werd eerst gebruikt voor het meten van de hoeveelheid vet en het vetvrije deel in het lichaam. Sindsdien is de techniek sterk verbeterd waardoor nu een totaal overzicht van de lichaamssamenstelling  gemaakt wordt binnen enkele minuten.

Wat wordt gemeten met een BIA meting

 • De totale hoeveelheid lichaamswater (TBW)

Het water in weefsels wordt nauwkeurig vastgesteld door de impedantiemeting. Water en vloeistoffen die nog niet door het lichaam zijn opgenomen worden niet gemeten.

 • Het lichaamsvet (BF)

Vet heeft een hoge weerstand, het laat geen stroom door en daarom kan het percentage vet worden berekend.

 • De vetvrije massa (LBM)
  De BIA meting meet de lichaamssamensteling

  De BIA meting geeft de verhoudingen tussen spieren, organen, vet en water weer.

Dit is alles dat geen vet is en het bestaat uit:

 • Actieve Lichaamscellen (BCM)

De ‘actieve lichaamscellen’ bepalen de voedingstoestand omdat dit alle cellen zijn die verantwoordelijk zijn voor de stofwisseling. Het is voor de gezondheid essentieel om voldoende ‘BCM’ te behouden door behandelingen en voedingstherapie.

 • ‘niet-actieve lichaamscellen’ (ECM)

De ‘niet -actieve’ cellen zijn niet actief in de stofwisseling en zijn te onderscheiden in:

 • Bindweefsel, pezen, botten
 • Water tussen de cellen

Dit wordt onder meer bepaald door zwellingen en vocht vasthouden (ascites, oedeem)

 • Verhouding tussen ‘niet-actieve lichaamscellen en de actieve lichaamscellen ECM/BCM index

Bij gezonde mensen is deze kleiner dan 1 omdat de actieve cellen in de meerderheid zijn. Als het indexcijfer groter wordt betekent het een verslechtering van de voedingstoestand van de cellen en daarmee de gezondheid.

 • Fasehoek (PA)

De fasehoek wordt berekent uit de weerstand van de cellen(Reactance) en de weerstand tussen de cellen (Resistance). Een hogere fasehoek betekent dat de cellen goed gevoed zijn en in goede conditie, een kleinere fasehoek een minder goede gezondheidstoestand.

 

BIA meting, de analyse bij een persoon met overgewicht

BIA meting, de analyse bij een adipeus persoon

Lees meer…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2543039/