Waarom een borstscreening?

bannerborst-duurzaam3Veel vrouwen ervaren de periodieke mammografie als een onaangename verplichting en zijn na ieder mammogram blij als er ‘niets is gevonden’. De borstscreening procedure is onaangenaam en soms pijnlijk en de resultaten zijn niet altijd juist. Een aantal vrouwen wordt onnodig aan aanvullende onderzoeken onderworpen en sommige worden ten onrechte gerustgesteld. In Nederland wordt de periodieke mammografie als positief gezien maar er zijn andere landen waaronder Zwitserland die er anders over denken. Er zijn ook artsen en wetenschappers die de mammografie kritisch beoordelen waaronder de Deense arts en onderzoeker dr. Peter GØtsche. Hij is in het nieuws vanwege de presentatie van zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad en heeft al eerder in een interview aangegeven dat hij geen voorstander is. Het interview kunt u ook via onze site bekijken samen met andere presentaties.

Angstgedreven benadering

Als preventief onderzoek borstkanker wordt ook mammografie gedaan.

Mammografie als borstscreening in verband met borstkanker

Net als andere bevolkingsonderzoeken is de mammografie borstscreening vroegdiagnostiek. Als kanker wordt vastgesteld dan is het vaak in een eerdere fase dan vroeger. De gedachtegang is dat kanker beter behandeld kan worden bij een eerdere diagnose. Het is dus wachten tot kanker is ontstaan. Vervolgens wordt de behandeling overgelaten aan anderen. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid wordt afgegeven aan anderen. Als de anderen goed behandelen of als de behandeling ‘aanslaat’ wordt je gezond en anders niet.. Er wordt zelf meestal geen initiatief ondernomen. Vaak laten mensen de behandelingen passief over zich heenkomen en accepteren de soms enorme (bij)werkingen. De heersende opvatting is dat ziektes een onafwendbaar noodlot zijn waar niets tegen is te doen. Met  vroegdiagnostische onderzoeken wordt nu en dan gecontroleerd of  een ziekte als aan te tonen en behandeld moet worden. Het systeem is gebaseerd op angst en passiviteit. Gelukkig zijn er nieuwere en positievere inzichten waarbij niet lijdzaam afgewacht wordt maar actief gewerkt aan behoud van gezondheid.

Positieve en actieve benadering

Ziektes overkomen je niet maar zijn het gevolg van een jarenlange lichamelijke en mentale overbelasting. Er ontstaan sluipenderwijs functiestoringen die overgaan in klachten en vervolgens in ziektes waaronder kanker. Er gaat een lange tijd overheen voordat er zoveel kankercellen zijn ontstaan dat deze door een röntgenonderzoek kunnen worden vastgesteld. In plaats van te wachten tot kanker is vast te stellen is het met de nieuwste onderzoeksmethoden en met  logisch nadenken mogelijk om de eerste fase van ontregeling van het immuunsysteem vast te stellen. Als dan bekend is welke verstorende factoren voor ons ziekmakend zijn kan daar gericht iets aan worden gedaan.

Het CelHerstelConcept en gezonde keuzes

Het CelHerstelConcept helpt gezond te kiezen

Logisch nadenken als gezondheidsscreening

De eerste en belangrijkste gezondheidsscreening doe je zelf; waarschuwingssignalen van het lichaam serieus nemen. Vermoeidheid, pijn, slapeloosheid, brandend maagzuur, obstipatie en diarree zijn allemaal symptomen van een verstoorde gezondheidsbalans. Meestal is de oorzaak te achterhalen en op te lossen. Onderdrukken door medicijnen, supplementen of behandelingen zoals acupunctuur, bioresonantie, homeopathie en kruiden werkt meestal tijdelijk en lost de oorzaak niet op.  Klachten ontstaan niet door stress of ouderdom maar door een combinatie van factoren. Het ‘leren leven’ met klachten verergert de situatie. In Het CelHerstelConcept wordt hier dieper op ingegaan.

APK als gezondheidsscreening

Stel je voor dat je alleen naar de garage zou gaan als de remmen niet meer goed functioneren of als de banden echt versleten zijn. Er zouden gevaarlijke situaties ontstaan en om die te vermijden is de APK, de Algemene Periodieke Keuring voor auto’s, verplicht. Het doel is om gevaarlijke situaties te vermijden, niet om als je remmen blokkeren deze zo snel mogelijk te repareren maar om die gevaarlijke situatie voor te zijn. Als blijkt dat de kans bestaat dat de remmen over een tijd niet meer goed functioneren worden deze vervangen. De kans op ongelukken wordt zo kleiner.

Bij onze gezondheid wachten we meestal tot schade is ontstaan en in plaats van de oorzaken aan te pakken onderdrukken we de symptomen. Het leidt tot een toenemend medicijnengebruik en een explosieve stijging van het aantal chronisch zieken.

Regulatiethermografie maakt verstoringen vroeg inzichtelijk

infrarood thermografie op basis van 240 meetpunten

Voor de borstscreening worden alle meetpunten gemeten omdat het geheel de borstgezondheid bepaalt.

Zoals de automonteur kan vaststellen of er aan de auto preventieve werkzaamheden nodig zijn om ongelukken te voorkomen, zo stelt de regulatiethermografie zwakke plekken in ons immuunsysteem vast die moeten worden verholpen om ziektes te voorkomen.

Onze gezondheid wordt door tal van regelmechanismen in balans gehouden en de regulatiethermografie brengt die in kaart. De temperatuur van 240 temperatuurmetingen wordt geanalyseerd waardoor inzicht wordt verkregen over ontstekingen, allergieën, enzym- en hormoonproblemen. De methode is door de FDA erkend als aanvullende diagnostische screening net als de mammografie.

Risicofactoren voor borstgezondheid op een rij

In de biologische geneeskunde gaat men er van uit dat borstkanker niet een borstprobleem is maar een probleem van het hele immuunsysteem dat zich uit in de borst. In de rapportage van de thermografie is een pagina aan de borstgezondheid gewijd en bij mannen aan de prostaatgezondheid. De in de biologische geneeskunde bekende twaalf risicofactoren voor borstgezondheid worden in het rapport genoemd, bij meer dan vijf risicofactoren bestaat een gering risico, bij meer dan acht is er een verhoogd risico.  Een grafiek maakt duidelijk hoe sterk de factoren wegen.

Preventie door een gericht plan

Het werken aan de aangetoonde zwakke plekken in het immuunsysteem verkleint de kans op het krijgen van gezondheidsproblemen. Een scan ter evaluatie maakt duidelijk of het plan effectief is of aangepast moet worden.

Regulatiethermografie of infrarood camerathermografie

Hoewel bij beide methodes temperatuur wordt gemeten zijn er veel verschillen. De regulatiethermografie meet de kwaliteit van het regelsysteem op basis van twee metingen die met een pauze van tien minuten worden gedaan. De rapportage wordt direct gemaakt en besproken en er kunnen individuele adviezen worden gegeven. Bij de camerathermografie wordt een temperatuurfoto gemaakt  waarvan de analyse in een rapport wordt weergegeven dat later wordt toegestuurd. Er zijn op basis van de foto geen individuele adviezen mogelijk. In dit artikel kunt u hierover meer lezen.

Een borstscreening om kanker vast te stellen of om kanker te vermijden?

Vroeger was mammografie de enige borstscreening, het is een goede ontwikkeling dat er meerdere mogelijkheden komen, ieder met eigen voor- en nadelen. Het is aan een ieder de keus om te kiezen welke methode het meest aanspreekt.

In de volgende artikelen kunt u meer lezen over regulatiethermografie

  1. verschillende intakes met regulatiethermografie
  2. de verschillen tussen regulatiethermografie en infrarood camerathermografie
  3. regulatiethermografie meet gezondheid
  4. regulatiethermografie als borstscreening
  5. FDA erkenning van regulatiethermografie

Bij vragen kunt u ons ook bellen op nummer 053 475 02 30 of mailen aan r.heidstra@celherstelconcept.nl