Wordt duurzaam gezond met Het CelHerstelConcept

Het CelHerstelConcept gaat over het logische van duurzame gezondheid

De CelHerstel-Intake EXTRA geeft informatie

In de drie uur durende CelHerstel-Intake EXTRA besteden wij aandacht aan alle genoemde punten, zodat wij een gefundeerd totaalplan van aanpak kunnen maken. De onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden uitgevoerd.

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Uitgebreide vragenlijst
 2. RegulatieThermografiescan
 3. Llevendbloedanalyse
 4. Urinetesten
  1. pH
  2. zware metalen
  3. lever- en nierwaarden
  4. ontstekingswaarden
 5. Bloedsuikerspiegeltest indien nodig
 6. Gezondheidsanalyse
 7. Het CelHerstelPlan, de basis
  1. Individueel voedingsadvies
  2. Uitleg monitoren van de gezondheid door het zelf meten van de urine- zuurgraad
  3. Advies voedingsaanvulling
  4. Uitleg over het stapsgewijs herstel van het immuunsysteem door:
   1. Ondersteuning orgaanfuncties door homeopathische en kruiden-producten
   2. Ondersteuning door celstofwisselingstimulerende, orthomoleculaire supplementen
   3. Stimulering van het immuunsysteem door isopathische geneesmiddelen
   4. Individuele immuunsysteemondersteuning door autonosoden, homeopathische middelen gemaakt op basis van eigen materiaal: speeksel, wondvocht, ontlasting en urine.
 1. Evaluatie van het plan van aanpak
 2. Bespreking van aanvullende onderzoeken

Ad 1. Vragenlijst: overzicht van de klachten en het ontstaan ervan

De vragenlijst wordt samen met de afspraakbevestiging, routebeschrijving en aanvullende informatie over de intake gemaild of per post toegestuurd. Aan de hand van de vragenlijst bespreken wij het ontstaan, het verloop en de huidige klachten, de behandelingen in het verleden, medicijnen en belastende factoren. Meerdere klachten hebben vaak dezelfde oorzaak. 

Ad 2. Regulatiethermografie: informatie over ons regelsysteem

‘Meten is weten’ maar ‘weten wat je meet’ is belangrijker. Er zijn nog nooit zoveel meetgegevens beschikbaar geweest als tegenwoordig, maar als onduidelijk is wat deze betekenen en welke gevolgen ze hebben voor het ziekteverloop of de behandeling, is het zinloos om ze te kennen. Mededelingen als ‘U heeft de ziekte van Lyme’ of ‘Uw bloeddruk is aan de hoge kant’, helpen niet om beter te worden. Het is belangrijk te weten wat gedaan moet worden om verstoringen op te heffen; die informatie biedt de infrarood regulatiethermografie. De methode geeft inzicht in de kwaliteit van de temperatuurregulering in het lichaam en daarmee in het functioneren van klieren en organen in het lichaam. Dat is de meerwaarde ten opzichte van temperatuuropnames met een infraroodcamera. Een regulatiethermografische scan is een dynamische scan, een infraroodcameraopname is statisch, net als een mammografie.

De temperatuurregulatie van het lichaam is de controle van de lichaamstemperatuur die maar heel weinig mag variëren, ondanks lichamelijke activiteiten of temperatuur-schommelingen van de buitenlucht, omdat de biochemische, enzymatische processen alleen plaatsvinden bij de juiste temperatuur.

De doorbloeding bepaalt de huidtemperatuur en deze wordt door dezelfde zenuwen aangestuurd als die van organen en klieren. De huidtemperatuur geeft dus informatie over de doorbloeding van de bijbehorende organen. In de gezonde situatie wordt bij afkoeling de huidtemperatuur van het lichaam lager en die van het hoofd hoger. Als het immuunsysteem verstoringen of belastingen heeft, wijkt het patroon af. De temperatuur kan gelijk blijven, tegengesteld, te sterk of te zwak reageren. Dat betekent dat de bijbehorende organen niet optimaal functioneren.

Dankzij het onderzoek van de afgelopen vijftig jaar kunnen de verschillende reacties betrouwbaar worden geïnterpreteerd. Blokkades van lever, lymfe en nieren worden zo vastgesteld, evenals voedingsallergie, virusbelastingen, darmfloraverstoringen en doorbloedingsproblemen. De temperatuurregulering is al voordat klachten optreden en afwijkingen in bloedonderzoek, MRI en mammografie kunnen worden geconstateerd, verstoord,  zoals een lekkende kraan al kan worden vastgesteld voordat de vloer nat wordt.

De Canadese onderzoeker dr. D.J.Keyserlingk van de Universiteit van Montreal  heeft vastgesteld dat het begin van borstkanker vier jaar vóór het uitbreken van de ziekte meetbaar is door een veranderde temperatuur. 

Het doel van de regulatiescan is om de onderliggende verstoringen te begrijpen, ook die verstoringen die niet direct met de klachten te maken hebben. Als er verstoringen zijn maar nog geen klachten, geven het thermogram, de rapportage en analyse van de 120 meetwaardes aan welke acties moeten worden ondernomen om deze te herstellen en klachten te voorkomen.

Bij bestaande klachten wordt de ernst van de verstoringen duidelijk en geeft het thermogram aan wat de zwaartepunten van de herstelprogramma’s zijn. De gegevens worden in een uniek zeven-pagina’s tellend rapport weergegeven.

Factoren waarvan bekend zijn dat ze het ontstaan van prostaat- en borstkanker kunnen bevorderen, worden in een rapport en risicoprofiel weergegeven. Hiernaast worden de factoren genoemd die invloed hebben op de borstgezondheid. Het in balans brengen daarvan vermindert de kans op problemen.

Hoe de regulatiethermografie ‘in de toekomst kijkt’

Gezondheid is voor een belangrijk deel gebaseerd op biologische processen en als een proces is verstoord, is het mogelijk om de gevolgen te beschrijven. Voor degenen die de biologie van gezondheid niet begrijpen, lijkt het wellicht ‘vaag’, maar in tal van andere gebieden doen we niets anders. Een automonteur bijvoorbeeld kan ‘voorspellen’ dat u een ongeluk krijgt als u de remmen van uw auto niet laat repareren en een dakdekker kan u vertellen dat als u uw dak niet laat herstellen, u lekkage krijgt bij een stortbui. Ze hebben geen glazen bol maar omdat zij hun vak verstaan en dus begrijpen hoe het werkt, weten zij wat er misgaat. Zo is het ook bekend dat gezondheidsproblemen ontstaan als organen en klieren niet meer optimaal functioneren. De infrarood regulatiethermografie is de meest veelzijdige scan om de informatie over functie en belasting van organen, klieren, weefsel, gebit en hun samenhang vast te stellen.

De regulatiethermografie is door de Amerikaanse FDA erkend als aanvullend diagnostisch instrument voor onder meer borstkanker

Na onderzoek heeft de FDA geconcludeerd dat de regulatiethermografie een betrouwbaar aanvullende diagnostische methode is voor het ontdekken van borstkanker net zoals de mammografie. Het betekent dat als uit de test geen aanwijzingen komen voor borstkanker de kans daarop erg klein is. Als de test uitwijst dat een verhoogd risico op het hebben van borstkanker bestaat, blijkt dat vaak te kloppen en is aanvullend onderzoek nodig, meestal een biopsie. De mammografie en de regulatiethermografie stellen geen diagnose.

Ad 3. LevendbloedAnalyse: inzicht in de verzuring, de aanwezigheid van celwandloze bacteriën en de kwaliteit van de rode en witte bloedcellen.

De levendbloedanalyse wordt uitgevoerd met een donkerveldmicroscoop. Deze microscoop belicht de stof niet van boven zoals de helderveldmicroscoop, maar van de zijkant. Het is te vergelijken met stofjes die je in het tegenlicht van de zon kunt zien, maar niet als de zon weg is. De stofjes zijn zo klein dat ze alleen te zien zijn als het licht er van de zijkant op schijnt.

In het bloed zijn zo structuren te zien die op geen andere wijze zichtbaar zijn. De Duitse professor dr. G. Enderlein, heeft meer dan zestig jaar donkerveldmicroscopisch onderzoek gedaan naar de invloed van verzuring van het bloed op onder meer de kwaliteit van rode en witte bloedcellen, ziekteverwekkers en het ontstaan van ziektes. In de afgelopen vijftien jaar zijn veel van zijn stellingen door wetenschappers onderschreven.

Ook het bestaan van ziekteverwekkers die door het immuunsysteem niet worden herkend en die volgens de Duitse  dr. Enderlein verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van vele aandoeningen waaronder kanker, is door anderen bevestigd. De Amerikaanse wetenschapster dr. L. Mattman noemt deze bacteriën CWD, CellWandDeficiency, celwandloze bacteriën en ‘stealth pathogens’, onzichtbare ziekteverwekkers.

Bij een levendbloedanalyse zijn deze na enige tijd vaak te vinden, maar niet altijd direct na de afname van de bloeddruppel. In het bloed onder de microscoop zijn nog enkele dagen veranderingen te zien en wij bekijken het daarom nog een aantal malen in de uren en soms dagen hierna. De snelheid van verandering informeert ons over de vitaliteit van het bloed en de neiging tot schimmelvorming.  De aanwezigheid van ‘onzichtbare’ ziekteverwekkers wordt na enige tijd zichtbaar. Bloed bestaat voornamelijk uit water met daarin een aantal opgeloste stoffen en rode en witte bloedcellen. In een bloeddruppel is te zien of de cellen de goede vorm hebben, vrij ronddrijven en gemakkelijk door de kleinste bloedvaatjes kunnen stromen of dat ze zijn verkleefd. Een vervuiling met eiwitten, celwandloze bacteriën en de neiging tot schimmelontwikkeling is zo vast te stellen.

Het doel van een levendbloedanalyse is inzicht te krijgen in het milieu van het bloed en de aanwezigheid van celwandloze ziekteverwekkers. Op basis van deze analyse kunnen wij adviseren over water drinken, ontzuring en ondersteuning van het immuunsysteem tegen celwandloze bacteriën. 

Ad 4. Urinetesten: informatie over zuurgraad, (blaas)ontstekingen en lever-, nier- en alvleesklierfuncties

De volgens een protocol gemeten urinezuurwaardes geven waardevolle informatie over de hoeveelheid afvalstoffen in het lichaam en de ontgiftingscapaciteit. Verzuring kan worden  veroorzaakt door onvolwaardige voeding, onvoldoende wateropname, chronische onontdekte ontstekingen, voedingsallergie en stress. Een verzuring belast het functioneren van het immuunsysteem en de organen. Aanpassing van het voedingspatroon, het drinken van actief basisch water en het gebruik van extra mineralen, detoxvoetbaden, voetpleisters en infraroodsauna zijn mogelijkheden die helpen ontzuren.

Tien basisfuncties van de stofwisselingorganen worden getest in de urine. Zo nodig wordt voor verder onderzoek doorgestuurd naar de huisarts.

Ad 5. Bloedsuikerspiegel

De bloedsuikerspiegel kan soms ongemerkt te hoog zijn en veroorzaakt sluipenderwijs beschadigingen van zenuwen of ogen. Wij testen de bloedglucose indien nodig, door analyse van een bloeddruppeltje uit de vinger.

Ad 6. Gezondheidsanalyse:  huidige klachten, uitleg van onderzoeksgegevens en een individueel plan van aanpak.

In dit één uur durende gesprek zetten wij aan de hand van de vragenlijst, de informatie uit de gedane onderzoeken en meegebrachte informatie uiteen wat heeft geleid tot de actuele situatie. Als wij weten waardoor de klachten zijn ontstaan, is duidelijk wat te doen om de gezonde balans te herstellen. De gezondheidsanalyse sluit af met een plan van aanpak. 

Ad 7. Het CelHerstelPlan

 • De basis

 1. Voedingsadvies

Er wordt veel geschreven over voedsel en drank. In dit voedingsadvies gaat het om stapsgewijs de beste individuele voeding te vinden, voeding die rekening houdt met de opgebouwde tekorten, de verstoringen van het voedingsverwerkingssysteem en het maagdarmsysteem. Het gaat niet om een bepaald dieet (vegetarisch, veganistisch, bloed-, of paleodieet).

2. Gezondheid monitoren door metingen van de urinepH

Een basisvoorwaarde voor het gezond functioneren is een goede zuurgraad, pH, in het lichaam. Het dagverloop van de urinepH, mits volgens een testprotocol uitgevoerd, geeft goede informatie over de verzuring en de ontgiftingsfunctie van het lichaam. Wij bespreken het belang  van de pH en het meten en het interpreteren daarvan.

3. Voedingsaanvulling

Een belangrijke oorzaak van klachten zijn tekorten aan essentiële voedingsbouwstenen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 75% van de mensen met gezondheidsproblemen een tekort heeft aan één of meerdere voedingsbouwstenen zoals vitamine D, mineralen en sporenelementen. Wij adviseren over aanvulling.

 • Belastingvermindering en reactivering van het immuunsysteem

  1. In de eerste afspraak wordt de basis gelegd, in de tweede afspraak worden de ervaringen met de aangepaste voeding, veranderingen in klachtenpatroon en zuurgraad van de urine besproken. Mede op basis van een Oberonscan, een lichaamsscan waarbij de metingen via een koptelefoon worden uitgevoerd, worden de adviezen bijgesteld en uitgebreid.
 1. Belastingvermindering
  • Om de gezondheidsbalans te herstellen is het noodzakelijk dat afvalstoffen, toxines en zware metalen worden verwijderd uit het lichaam. Er zijn meerdere, elkaar versterkende methoden. In de Gezondheidsanalyse wordt besproken of en zo ja, welke methodes worden gebruikt.

Wij werken onder meer met:

 Reactivering van het immuunsysteem

 1. Bij chronische aandoeningen zoals fibromyalgie, chronische vermoeidheid, maag- en darmontstekingen, migraine, hoofdpijnen, versnelde gewrichts-slijtage, weerkerende ontstekingen zoals koortsblaasjes, steenpuisten en aften, klachten na de ziekte van Pfeiffer of Lyme en vele soorten kanker, spelen celwandloze ziekteverwekkers een belangrijke rol.

Het immuunsysteem kan op meerdere manieren worden gestimuleerd en geleerd om deze opnieuw  te herkennen en aan te vallen, onder meer met:

2. Isopathische geneesmiddelen

Deze middelen zijn door dr. G.Enderlein ontwikkeld en door anderen verder ontwikkeld. De essentie is dat de bloedPh wordt hersteld en schimmels en celwandloze ziekteverwekkers voor het immuunsysteem weer herkenbaar worden gemaakt, zodat ze aangevallen kunnen worden.

3. Autonosoden

De homeopathie gebruikt verdunningen van stoffen waarbij de informatie van de stof wordt overgebracht op vloeistof. In ‘Het Actief Water boek’ wordt deze watereigenschap uitgelegd. De lichaamscellen herkennen de informatie en reageren hierop. Bij chronische aandoeningen kan een dergelijk preparaat worden gemaakt van lichaamseigen stoffen,  autonosoden.

4. Autoimmuunstimulatie

Zonder het immuunsysteem is overleven onmogelijk. Dit systeem onderscheidt lichaamseigen en -vreemde stoffen en deelt de lichaamsvreemde stoffen in  ‘goede’ en ‘vijandige’ in. Deze kwaliteit is essentieel voor ons bestaan. Als het systeem deze verschillen niet meer goed onderscheidt, zijn autoimmuunziekten en allergieën het gevolg. In de natuurgeneeskundige praktijk, vooral in het Duitstalige gebied, heeft men ruime ervaring met het herstellen van het immuunsysteem door gebruik van bloed, speeksel en urine. Hiervan zijn bijzondere resultaten beschreven. De toepassing van deze principes is sinds kort op een eenvoudige wijze voor iedereen bereikbaar. Urine, speeksel of bloed worden vermengd met een hiervoor ontwikkelde vloeistof die enkele malen wordt verdund en in verschillende verdunningen beschikbaar komt.

Ad 9. Evaluatie van het plan van aanpak

De gevolgen van jarenlange roofbouw op het lichaam, de aanwezigheid van celwandloze bacteriën, tekorten aan voedingsbouwstenen, celuitdroging door te weinig drinken en overbelasting van organen kunnen niet binnen enkele dagen of weken teniet worden gedaan. Voor een duurzaam herstel is een regelmatige bijstelling van de aanpak zinvol. De eerste vervolgafspraak vindt na twee of drie weken plaats. In deze afspraak bespreken wij de resultaten van het eerste deel van Het CelHerstelPlan, beantwoorden vragen en verzamelen aanvullende informatie met behulp van de Oberonscan. Wij bespreken de immuunsysteemreactiverende stappen en maken een keuze. Vervolgafspraken vinden plaats met tussenpozen van zes weken of meer. Het is ook mogelijk om Skype, email, of telefonische consulten af te spreken.

Ad 10. Aanvullende onderzoeken

Er kan behoefte zijn aan meer informatie. Wij bieden onder meer de volgende aanvullende onderzoeken aan:

Deze onderdelen kunnen ook apart worden onderzocht.

Gezondheid Intake

Om gezond te worden moet je eerst weten waardoor klachten zijn ontstaan. De gezondheid intake is bedoeld om de oorzaken van de klachten te vinden en dan vanaf de basis de gezondheid te herstellen. Alleen op die manier is het mogelijk om gezond te worden.

U kunt zich hier aanmelden.