Hart- en vaat onderzoeken

Hart- en vaatwandproblemen staan niet op zichzelf maar maken deel uit van de hele gezondheid. Risico’s voor hart- en vaatproblemen zijn risico’s van en voor de hele gezondheid. Een zinvolle aanpak kent daarom veel verschillende aspecten. In de SANULOGIC programma’s wordt hier aandacht aan besteed. Onderstaand worden onze onderzoeken beschreven. De uitkomst van de onderzoeken kan aanleiding zijn voor het doen van aanvullend onderzoek of het doorsturen naar de huisarts of specialist.