Laat u zich mis-leiden of kiest u zelf?

Met een niet aflatende stroom van zakelijk klinkende argumenten wordt ons van alles wijsgemaakt. De meesten laten zich dat aanleunen en verzuchten; ’ik kan er ook niets aan doen’, en ‘wat moet dat moet’ en ’zij zijn er voor verantwoordelijk’.

Het zijn uitvluchten om zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. De gedachte dat  als iemand anders verantwoordelijk is je er niets aan kunt doen, is een gevaarlijke misvatting, die veel geld, gezondheid en veiligheid kost.

Verantwoordelijkheid is niet af te schuiven

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die we maken. Op wie we stemmen, welke producten we kopen, of we onze tuin gezond onderhouden of met vergif en of we onze gezondheid laten ondermijnen door het toestaan van ‘slimme meters’. Het zijn keuzes die onze gezondheid, onze leefomgeving en onze wereld bepalen.

Als we die keuzes overlaten aan politici, wetenschappers, financiers en zakenmensen komen we er bekaaid af. We laten ons dan voor hun karretje spannen en dat gaat ten koste van onze  levenskwaliteit.

Verantwoord keuzes maken is geïnformeerd keuzes maken

Adviezen en richtlijnen worden vaak opgevolgd omdat we er van uitgaan dat ‘zij er verstand van hebben’,  maar waar wordt op gebaseerd dat Mark Rutte verstand heeft van immigratieproblematiek en waar blijkt uit dat minister Schippers kijk heeft op gezondheid? Het tegendeel is eerder te verdedigen. Het is belangrijk om kennis te nemen van denkbeelden en opvattingen, maar keuzes maak jezelf en verantwoorde keuzes maak je op basis van informatie.

Kiest u voor feiten of voor meningen?

Met de slogan, ‘wat is een mening waard zonder verdieping’,  geeft Trouw aan dat meningen zonder feitenkennis van weinig waarde zijn, en toch, als we kijken naar de  inhoudelijke achtergrond van mensen die onze mening beïnvloeden, blijkt dat hun ‘verdieping’ vaak oppervlakkig is en door eigenbelang gekleurd. 

 Het CelHerstelConcept werkt aan ‘verdieping’

banner-earthM2 (2)Verdieping bereik je door geïnformeerd te zijn, niet door anderen na te praten. Het CelHerstelConcept  legt op basis van zakelijke argumenten uit hoe het immuunsysteem werkt en waarom bepaalde zaken belastend zijn voor de gezondheid. Begrip is belangrijk, het is zinloos om conclusies van  wetenschappelijke onderzoeken te citeren als de achtergronden niet bekend zijn. Populistische  slogans zoals: ‘eet meer noten om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen’ vindt u niet in dit boek.

Begrijp hoe het werkt en trek je eigen conclusie

Begrip kweken over de werking van het  immuunsysteem is het eerste doel van het boek. Het tweede is om uit te leggen waarom bepaalde producten, stoffen en straling beter gemeden kunnen worden. Onder meer de schadelijke werking van toxische stoffen in huidverzorgingsproducten, GMO,  Roundup en electromagnetische straling komen aan bod.

Het derde doel is om keuzes voor gezond leven te geven. Vaak hoor ik dat het moeilijk is om ‘er steeds op te letten’ en dat klopt. We worden zo sterk overspoeld door gekleurde informatie van belangengroepen zoals patiëntenverenigingen, verzekeraars, politici, voedings-, en farmaceutische industrie dat het moeilijk is om je eigen mening te vormen en te volgen.

Het CelHerstelConcept informeert om begrip te kweken over wat gezondheid is, er worden voorbeelden van gezonde leef- en eetkeuzes gegeven en uitgelegd wat u kunt doen om uw gezondheid te monitoren. Het tijdig herkennen van verstoringen kan het ontstaan van ziektes en klachten voorkomen.

Gezonde keuzes maken is de moeite waard!

‘Ik had niet gedacht dat ik na drie weken al zoveel meer energie zou hebben’, is een uitspraak die ik vaak hoor nadat gekozen is voor een andere manier van eten en drinken. In Het CelHerstelCentrum worden de principes van Het CelHerstelConcept toegepast. Lees meer…

Op basis van de Celherstel Intake EXTRA wordt, soms aangevuld met andere onderzoeksgegevens, een individueel voedings- en behandelprogramma opgesteld. Na enkele weken volgt de evaluatie en worden de resultaten besproken. Meestal voelt men zich beter. Soms worden aanvullende onderzoeken, supplementen en behandelingen geadviseerd. Zoals bijvoorbeeld bij chronische darmontstekingen, de ziekte van Pfeiffer of de ziekte van Lyme.

Gezondheidsherstel in plaats van ziektebestrijding

Er bestaat geen medicijn of supplement met genezende werking. Een verstoring van de arbeidsvoorwaarden van de cellen die ons immuunsysteem vormen, veroorzaakt klachten en het herstel daarvan herstelt de gezondheid. Het bestrijden van ziektes door medicijnen, supplementen en behandelingen is een illusie waarvan gebleken is dat het niet werkt; er zijn steeds meer zieken.

Laat u niet langer mis-leiden

Toch zijn velen op zoek naar de ‘heilige graal’; een eenvoudige oplossing die zonder moeite de schade van jarenlange roofbouw, en slechte eet- en leefgewoontes oplost. Het liefste voor weinig geld. Op deze wens wordt door de farmaceutische industrie gereageerd door misleidende reclamespotjes over pijnstillers, slaapmedicatie en medicijnen tegen brandend maagzuur in de wetenschap dat ze de problemen die hiertoe hebben geleid verergeren. Het is bijna misdadig.

In de alternatieve sector worden ‘gezonde’ alternatieven geboden. Extra vitamine C, selenium, vitamine B17, cannabis en magnesiumolie zijn enkele voorbeelden van producten waar wonderen aan worden toegeschreven…maar wonderen bestaan niet.

Minder klachten is niet altijd verbetering

De successen zijn gebaseerd op anekdotes van mensen die klachtenvermindering hebben ervaren en denken dat ze zijn genezen. Het lijkt overtuigend maar is emo-propaganda. Ook het KWF en andere patiëntenverenigingen maken zich hieraan schuldig door emo-anekdotes in reclamespotjes om hun geldinzamelingsacties kracht bij te zetten. Als een jarenlange overbelasting van het immuunsysteem uiteindelijk klachten veroorzaakt, is het niet te herstellen door een pil, geen reguliere en geen alternatieve. De indruk wekken dat het zo is, is misleiding.

Bescherm uzelf door informatie tegen misleiding

De informatie in Het CelHerstelConcept is gebaseerd op de basiswetenschappen fysiologie, natuurkunde, scheikunde en biologie; wetenschappen die de werking van onze cellen en de reacties van verstoringen op onze cellen beschrijven. Die informatie wordt vertaald naar het ontstaan van klachten en ziektes en naar mogelijkheden om de schade duurzaam te herstellen.

We mogen de gemakkelijkste weg kiezen en ons laten misleiden met alle gevolgen van dien en we kunnen kiezen voor de gezondheid van onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en onze leefomgeving. Het is allemaal een kwestie van kiezen.

Het CelHerstelConcept helpt u geïnformeerd te kiezen. 

BoekEMProductinformatie

Het CelHerstelConcept, derde uitgebreide editie

ISBN: 978-90-793150-6-2

Auteur: Rinno Heidstra

Uitvoering: Hardcover

464 pagina’s

Prijs: 19,95 Euro

Klik hier om te bestellen