Het Concept

Over Het CelHerstel

Harmonie met de natuur, Het CelherstelConcept

Het CelHerstelConcept is harmonie

Het CelHerstelConcept gaat uit van harmonie in biologie en fysiologie, logisch nadenken, ervaring en wetenschappelijk onderzoek, niet van medische interpretaties van klachten. Als de biologische en fysiologische voorwaarden voor goed functioneren zijn verstoord, ontstaan klachten. Herstel van de gezonde voorwaarden geeft onze cellen de mogelijkheid om goed te functioneren en klachten verdwijnen.

Het CelHerstelConcept besteedt aandacht aan de leefomstandigheden van de mens en zijn cellen,  daar ligt de oorzaak van gezond blijven of ziek worden. Klachten zijn gevolgen en het onderdrukken daarvan leidt nooit tot genezing, wat onder meer blijkt uit de sterk stijgende aantallen mensen met chronische ziektes en het groeiende medicijngebruik. 

 

Het boek

In het boek ‘Het CelHerstelConcept’ wordt uitgelegd wat we verstaan onder de ‘celomgeving’, hoe ons verterings- en immuunsysteem werken, waardoor deze worden belast en hoe we de leefomgeving van de cellen weer gezond kunnen maken opdat wij gezond kunnen worden.

De celomgeving wordt niet alleen belast door wat we eten, drinken, denken en de kwaliteit van ons verteringssysteem, ook de omgeving waar we in leven beïnvloedt de leefomgeving van onze cellen. In Het CelHerstelConcept worden verschillende gezondheidsbelastende factoren besproken en uitgelegd waaronder electromagnetische straling, GMO, kunstmatige ‘voeding’stoffen en vaccinaties.

Het Centrum

gezondheidsherstel in plaats van ziektebestrijding is ons motto

gezondheidsherstel in plaats van ziektebestrijding

De adviezen, onderzoeken en behandelingen die in Het CelHerstelCentrum worden gegeven zijn gericht op het herstellen van de voorwaarden voor gezondheid en niet tegen specifieke ziektes. We gaan voor gezondheidsherstel en doen niet aan symptomatische ziektebestrijding. Voor een succesvolle aanpak is meestal een aanpassing van leef- en voedingsgewoontes noodzakelijk. Na een intake wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt.

Blog

Op de blogpagina vindt u regelmatig nieuwe artikelen over bepaalde onderwerpen die passen bij de uitgangspunten van Het CelHerstelConcept. Meer door mij geschreven artikelen vindt u op www.duurzaam-gezond.nl 

De Producten

Op de productenpagina vindt u een selectie van producten die bijzonder goed passen bij Het CelherstelConcept en die door ons zijn onderzocht op kwaliteit.

Ziektes

Verstoringen van de celomgeving leiden eerst tot klachten en daarna tot ziektes. Uiteindelijk zijn bijna alle ziektes het gevolg van een verstoorde celomgeving.

Op deze pagina vindt u een lijst met ziektes die zo ontstaan en bij een aantal ziektes de aanpak.

Lees meer in Het CelHerstelConcept

Doe een zelftest of maak een afspraak voor een GezondheidsConsult of een Intake om de kwaliteit van uw inwendige milieu te meten.