Het Centrum

Het CelHerstelCentrum

In Het CelHerstelCentrum worden onderzoeken gedaan, adviezen gegeven en behandelingen uitgevoerd die gericht zijn op herstel van de leefomstandigheden van de cellen. Werkelijke genezing kan alleen zo plaatsvinden. Sinds 1 april 2016 werk ik samen met een collega vanuit Duitsland. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven. We  bieden onder meer de volgende diensten en producten:

 

Gezondheidsconsulten

GezondheidsConsult gesprekken worden in Het CelHerstelCentrum gevoerd maar kunnen ook per telefoon of Skype worden gedaan. Ze zijn bedoeld voor mensen met klachten die een gedegen bespreking en een plan van aanpak wensen. Ter voorbereiding wordt een vragenlijst toegestuurd en wordt gevraagd een week lang het voedingspatroon bij te houden. Beide worden, eventueel met uitslagen van testen,  voor het gesprek toegestuurd of gemaild en door mij gelezen als voorbereiding.  Het gesprek wordt afgesloten met een plan van aanpak.

Intakes en onderzoeken

De intakes en onderzoeken zijn gericht op het vinden van aangrijpingspunten voor een behandeling.

Celherstel Intake Extra

Regulatiethermografie

Behandelingen

 

Laboratoriumtesten

 

Ziektes