CelHerstel intake extra

CelHerstel Intake EXTRA

Ziektes ontstaan door een jarenlange onontdekte belasting van het immuunsysteem. Als de oorzaken zijn ontdekt, kunnen deze worden hersteld voordat klachten ontstaan. Er zijn tal van zaken die het immuunsysteem ongemerkt kunnen belasten en op de duur klachten en ziektes veroorzaken. Symptomen zoals moeheid, huiduitslag, kortademigheid, brandend maagzuur en chronische darmontstekingen zijn hiervan het gevolg. Er zijn maar weinig onderzoeksmethoden die zich niet laten afleiden door de gevolgen van verstoringen maar zich richten op de oorzaken hiervan zoals de InfraRood regulatie thermografie. In de CelHerstel Intake EXTRA wordt deze voor Nederland nieuwe methode gecombineerd met enkele andere onderzoeksmethoden waardoor een goed overzicht wordt verkregen over de huidige conditie van het immuunsysteem, de huidige belastingen en verstoringen van het regelsysteem. Op basis hiervan kan een plan van aanpak worden gemaakt. De CelHerstel Intake EXTRA duurt drie uur waarvan 2,5 uur aan onderzoeken en bespreking wordt besteed en een half uur daarna voor analyse van de bloeddruppel en het maken van een korte rapportage van enkele opnames van de bloeddruppel.

Zij bestaat uit de volgende onderdelen:

Informatie over de wijze van werken vindt u in het boek ‘Het CelHerstelConcept’ en in artikelen op de website: www.duurzaam-gezond.nl zoals ‘denkfout diagnose’.

Gezondheid Intake

Om gezond te worden moet je eerst weten waardoor klachten zijn ontstaan. De gezondheid intake is bedoeld om de oorzaken van de klachten te vinden en dan vanaf de basis de gezondheid te herstellen. Alleen op die manier is het mogelijk om gezond te worden.

U kunt zich hier aanmelden.