Moderne hyperthermie is niet belastend

moderne hyperthermie veroorzaakt geen brandwonden

Hyperthermie op de modernste manier

Hyperthermie blijkt bij veel soorten kanker een positief effect te hebben omdat kankercellen minder goed bestand zijn tegen hogere temperaturen dan gezonde cellen. Dit principe werd in eerste instantie toegepast door het hele lichaam in een soort ‘warmtebed’ te verwarmen tot 39,5 graad. Deze methode heet totale lichaamshyperthermie. Omdat een dergelijke temperatuurverhoging erg belastend is, wordt deze behandeling alleen in ziekenhuizen en klinieken toegepast. De behandeling is niet specifiek gericht op de tumorcellen maar op algehele verwarming. Ik meld me aan voor een behandelserie hyperthermiebehandelingen  

Ik heb een vraag over hyperthermie

Nieuwere methoden gebruiken microgolven die op het tumorweefsel worden gericht. De behandeling is zo specifieker. Om de microgolven te kunnen geleiden wordt gebruik gemaakt van een soort waterring om het lichaam. Microgolven  verwarmen gezond weefsel ook, soms zo sterk dat zelfs brandwonden op de huid kunnen ontstaan.

Hyperthermie bij SANULOGIC

De hyperthermie die in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij Enschede wordt toegepast maakt gebruik van een nieuwere en lichaamsvriendelijker techniek en heet ‘oncothermie’. Deze vorm van hyperthermie verwarmt vooral de tumor terwijl het omliggende weefsel niet of nauwelijks wordt verwarmd. Er is geen gevaar voor brandwonden. Dankzij deze nieuwe techniek is de behandeling nauwelijks belastend voor de patiënt. Zowel oppervlakkige als dieperliggende tumoren kunnen worden behandeld.

De ‘oncothermie‘ kan als monotherapie worden gedaan, in combinatie met chemo- of bestralingstherapie of met natuurgeneeskundige ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen op nummer 053 475 0234 of per mail: info@sanulogic.com.

De verschillen tussen de SANULOGIC hyperthermie en de microgolfhyperthermie

Onze hyperthermie verwarmt kankercellen, geen gezonde

de werking van hyperthermie

Links omvat een met water gevulde ‘ballon’ het lichaam van de patiënt.  De microgolven worden vanuit de waterring naar de tumor gezonden en verwarmen zo al het weefsel dat door de ‘ballon’ wordt omvat, het tumorweefsel het meest.

Rechts wordt een elektromagnetisch veld door het lichaam en de tumor geleid. De warmte ‘verzamelt’ zich in de tumor.

Het weefsel rondom wordt niet of nauwelijks verwarmd.

dankzij de lagere weerstand gaat de stroom door de tumor

de verwarmende electrische stroom gaat door de tumor

In het linker schema is goed te zien dat de elektromagnetische stralen door de tumor worden aangetrokken. De warmte wordt door het tumorweefsel geabsorbeerd omdat de wanden van tumorcellen beter doorlaatbaar zijn voor stroom. In de gezonde situatie is de electrische weerstand erg hoog en bestaat een ladingsverschil tussen de ruimte in de cel en buiten de cel.

Dat ladingsverschil wordt in stand gehouden omdat geladen deeltjes niet door de celwand kunnen. Bij gezonde cellen is dat verschil 70 tot 90mV, bij tumorcellen kan het dalen tot 25mV.

PEMF, Pulsated ElectroMagneticFrequency, behandelingen zoals PAPIMI en REHATRON maken gebruik van deze eigenschappen.

Beter resultaat bij lagere temperatuur

Onze hyperthermie is effectiever bij lagere temperatuur.

Deze hyperthermie is effectief bij lagere temperaturen. Het percentage afgestorven cellen wordt aangegeven.

In vergelijking met de klassieke hyperthermie en die gebruik maakt van microgolven waarbij verbrandingen kunnen optreden, kan de Oncothermie met beduidend lagere temperaturen werken.

Bij 38 graden Celsius die door de Oncothermische behandeling ontstaat, sterven meer cellen af dan bij de 42 graden Celsius die bij de beide andere methoden wordt opgewekt.

Omdat de warmte door de tumor wordt geabsorbeerd en het gezonde weefsel letterlijk ‘koud laat’,  is deze nieuwere hypermethode effectiever.

 

meer dan 2,5 keer meer effect door SANULOGIC hyperthermie
 

Uit onderzoek blijkt dat  bij de Oncothermiebehandeling met 38 graden Celsius veel meer cellen afsterven dan bij de klassieke hyperthermie met 42 graden Celsius.

Waarom tumorcellen de warmte absorberen en gezonde niet

Tumorcellen verschillen op een aantal punten van gezonde cellen en de isolerende kwaliteit van de celwand is er één van. Een gezonde celwand heeft een sterke elektrische isolerende werking. Elektriciteit wordt slecht doorgelaten. De celwand van tumorcellen laat electrische stroom gemakkelijker door. Elektriciteit kiest de weg van de minste weerstand en als deze door het lichaam wordt geleid tijdens de hyperthermie gaat de stroom geconcentreerd door de tumorcellen.

Het tumorweefsel wordt verwarmd, de huid niet

De huid wordt niet verwarmd door de hyperthermie

Hyperthermie zonder verwarming van de huid

Met een warmtecamera worden temperatuurverschillen zichtbaar na een Oncothermische behandeling van zestig minuten. Links is een grote electrode gebruikt voor de behandeling van meerdere tumorhaarden, rechts is een kleine electrode gebruikt voor een lokale behandeling.

Het is duidelijk te zien dat de op de huid liggende electrode niet warmer wordt. De verwarming vindt in het diepere weefsel plaats. De behandeling is niet belastend en veilig, huidverbrandingen kunnen niet optreden.

De nieuwste generatie hyperthermie is weinig belastend 

bij de hyperthermiebehandeling worden lichte, flexibele elektroden gebruikt.

lokale hyperthermiebehandeling met hyperthermie electrode op de onderbuik

hyperthermiebehandeling van het bovenlichaam

hyperthermie van het bovenlichaam

De patiënt ligt op het hyperthermiebed met een lichte flexibele op het lichaam rustende elektrode boven het tumorweefsel.

De elektrode past zich aan, aan de vorm van het lichaam.

 

Bij welke vorm van kanker is hyperthermie zinvol?

Hyperthermie wordt bij uiteenlopende vormen van kanker toegepast. Onder meer bij:

 • Astrocytomen en glioblastomen
 • Longkanker
 • Baarmoederhalskanker
 • Dikke darmkanker
 • Blaaskanker
 • Leverkanker
 • Maagkanker
 • Borstkanker
 • Nierkanker
 • Slokdarmkanker
 • Baarmoederkanker
 • Alvleesklierkanker
 • Huidkanker

SANULOGIC biedt hyperthermie en behandelingen waar u achter staat

Uit onderzoeken blijkt dat de combinatie van chemo- en bestralingstherapie met hyperthermie een levensverlengend en een levenskwaliteit verhogend effect kan hebben. In ziekenhuizen is hyperthermie vaak alleen mogelijk als tevens chemo- of bestralingstherapie wordt gedaan.Bij SANULOGIC kunt u ook hyperthermie behandelingen krijgen als u er voor kiest geen van die behandelingen te doen.

We kunnen u adviseren op welke natuurgeneeskundige behandelingen de hyperthermie ondersteund en kunnen onderzoeken op welke therapie uw aandoening het beste reageert.

Zo kunt u samen met ons de behandeling kiezen die bij uw overtuiging past en waar u achter staat.

Kosten voor een hyperthermiebehandeling

De kosten per hyperthermiebehandeling bedragen 135,00 Euro. Een serie behandelingen van minimaal 12 wordt aangeraden. indien gewenst kan de hyperthermiebehandeling worden ondersteund door  vitamine C, curcuma of andere infusen.

We kunnen het effect van de behandeling beoordelen door metingen van de celgezondheid en bloedwaardes.

Voor meer informatie: 053 475 0234

info@sanulogic.com