Infrarood borstscreening maakt temperatuurverschillen zichtbaar

De kleurverschillen geven de temperatuurverschillen van de infrarood borstscreening aan.

Regulatiethermografie als infrarood borstscreening

Voor vrouwen die snel, betrouwbaar en voordelig inzicht willen hebben in hun borstgezondheid.

Kosten: 115,00 Euro.

Duur van de screening inclusief bespreking: 45 minuten.  De rapportage wordt direct gemaakt en besproken

De essentie van regulatie thermografie

De essentie van de regulatiethermografie is het inzichtelijk maken en analyseren van belastende factoren op de gezondheid. Borstkanker is volgens natuurgeneeskundige inzichten een gevolg van een verstoring van het immuunsysteem en niet enkel een ‘borstprobleem’. De regulatie infrarood borstscreening gaat daarom verder dan het meten van de temperatuur van de borst.

Voor het analyseren van de risicofactoren voor het krijgen van borstkanker wordt informatie van het hele lichaam gebruikt. Honderdentwintig meetpunten worden twee maal gemeten en geanalyseerd. meer informatie over borstscreeningmethodes leest u hier.

Thermogram borstgezondheid op basis van de infrarood borstscreening

De meetgegevens worden geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Het volledige rapport omvat zeven pagina’s, voor de borstscreening wordt alleen de borst rapportage pagina uitgeprint en besproken.

De schriftelijke rapportage van de infrarood borstscreening bestaat uit vier onderdelen:

 

1. De temperatuur van de borsten wordt in kleur weergegeven.

Borstkanker is vaak te ontdekken door verhoogde temperatuur

Borstkanker is vaak te ontdekken door verhoogde temperatuur

Temperatuurverschillen zijn duidelijk te zien. Er worden niet alleen koude en warmte plekken vermeld maar ook de temperatuurverandering.

De rode pijl geeft aan dat de rechterborst warmer is dan de linker.

Bij een volgende meting kunnen de verschillen snel worden gezien.

  

 

 

2. Een overzicht van de twaalf risicofactoren op basis van de infrarood borstscreening

Borstbeen blok

x

Borst blok

 

Borst links-rechts verschil

x

Lever warm/blok

x

Eierstokken dysregulatie

 

Lymfe en milieu index hoog

 

Amandelen/lymfeblok

 

Dysbalans borstkast versterkt

 

2e  kies mogelijk

 

Lymfatische index

 

Dysbalans borsten versterkt

 

Maag koud/blok

 

Borstkanker is volgens biologisch werkende artsen en behandelaars een symptoom van een verstoring van het gehele immuunsysteem. De twaalf genoemde factoren zijn natuurgeneeskundig erkend als risicofactoren voor het krijgen van borstkanker. In het bovenstaande voorbeeld geven de kruisjes aan welke risicofactoren zijn gemeten, deze zijn in een oogopslag te zien.

3. De belastingen grafisch weergegeven.

Grafische weergave van de analayse van de infrarood borstscreening

De risicofactoren uit de infrarood borstscreening worden grafisch weergegeven

De grafische weergave van tien van de twaalf  belastende factoren geeft aan welke punten de meeste risico vormen en waar het eerste aan gewerkt moet worden om het risico op gezondheidsproblemen en borstkanker te verkleinen.

 

 

4. Advies over verder onderzoek op basis van statistische analyse

Tot slot wordt op basis van de statistische evaluatie van de waardes een advies gegeven

Niveau 1

Minder dan 5 van de twaalf risicofactoren, normaal

Er zijn geen aanwijzingen voor borstgezondheidsproblemen. Het wordt aangeraden over een jaar  weer een preventieve regulatiethermografie te laten maken.

Niveau 2

zes en zeven van de twaalf risicofactoren, licht verhoogd risico

Er zijn risicofactoren gevonden, het is zinvol hier aandacht aan te besteden. Het wordt aangeraden over zes maanden een evaluatie regulatiethermografie te laten maken.

Niveau 3  

acht en meer van de twaalf risicofactoren, matig verhoogd risico

Er is een verhoogd risico gevonden voor het hebben of krijgen van borstgezondheidsproblemen. Er wordt aangeraden drie maanden later, nadat de adviezen uit de analyse zijn opgevolgd, een regulatiethermografie te laten maken. Het effect op de risicofactoren kan dan worden geëvalueerd en het plan kan worden aangepast indien nodig.

Als de analyse hier aanleiding toe geeft, wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

De bespreking

In de regulatiethermografische borstscreening worden de risicofactoren toegelicht en algemene adviezen gegeven. De invulling van de adviezen kan zelf  worden gedaan of bij een behandelaar die met deze materie vertrouwd is. Wij werken graag samen met uw behandelaar.

De totale tijdsduur is 45 minuten.

Aanmelding

Meer informatie

Infrarood regulatiethermografie als borstscreening

regulatiethermografie meet gezondheid

Het CelHerstelConcept, helpt geïnformeerd gezonde keuzes te maken