Lezing: Infrarood regulatiethermografie

Infrarood regulatiethermografie helpt ziektes voorkomen

vrijdag 15 december 2015

Heemstede

Aanmelding: De lezing

infrarood thermografie op basis van 240 meetpunten

Voor de borstscreening worden alle meetpunten gemeten omdat het geheel de borstgezondheid bepaalt.

Wilt u klachten voorkomen, wilt u weten wat u moet doen om beter te worden of wilt u weten of u ziek bent? Dat zijn de vragen waarom het draait als een onderzoeksmethode moet worden gekozen. Een mammografie geeft aan als er weefselverdichtingen zijn ontstaan en een infrarood camerafoto laat temperatuurveranderingen zien.

De nieuwste vorm van lichaamswarmte meten om gezondheidsproblemen op te sporen is de infrarood regulatiethermografie. Dankzij de modernste warmtesensoren en unieke analyse software op basis van duizenden metingen geeft de regulatiethermografie niet alleen aan of er warmte plekken zijn die op een tumor of ontsteking duiden maar ook de oorzaken die hiertoe hebben geleid.

‘U moet oppassen dat het niet erger wordt!’

Kent u die opmerking van behandelaars? Er zijn bijvoorbeeld onrustige cellen geconstateerd bij een uitstrijkje en dan wordt gezegd dat het niet erger mag worden, er wordt niet bij verteld hoe dat moet.

De regulatiethermografie geeft als enige methode aan welke factoren uit balans zijn en zo kan advies worden gegeven hoe kan worden gecorrigeerd.

Aansluitend aan de thermografie de rapportage en de bespreking

zeven pagina rapportage van de regulatie thermografie

De resultaten en analyses van de infrarood regulatie thermografie in een 7 pagina’s rapport.

In de analyse van de temperatuur van meer dan tweehonderd meetpunten wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van een hierin geschoolde arts of behandelaar, net zoals dat ook bij de beoordeling van een mammografie en een infrarood foto gebeurt, maar de regulatiethermografie heeft iets extra’s. Dankzij de duizenden analyses van de datamining software die zijn verwerkt in het analyseprogramma kunnen temperatuurveranderingen betrouwbaar worden geanalyseerd en direct in een zeven pagina’s tellend thermogram worden weergegeven. Onder meer virale en bacteriële ontstekingen, voedingsallergie, hormoonverstoringen, tand- en kaakproblemen en risicofactoren voor het krijgen van (borst)kanker worden benoemd.

Wat u kunt verwachten in de lezing

In de lezing wordt de achtergrond van de regulatiethermografie uitgelegd en worden de verschillen tussen MRI, mammografie en infrarood ‘medische’ thermografie met regulatiethermografie besproken.

Verstoringen vaststellen, aanpakken en evalueren

De meerwaarde van regulatiethermografie wordt aan de hand van twee voorbeelden: borstkanker en de ziekte van Lyme aangegeven. De voorbeelden illustreren de holistische benadering en de rol van de thermografie bij het bepalen van het herstelplan en de evaluatie van de resultaten.

Regulatiethermografie is gericht op gezondheidsherstel en niet op ziektebestrijding

Ziektes ontstaan door jarenlange overbelasting van het regelsysteem en als klachten zijn ontstaan is het moeilijk om te beoordelen waar te beginnen met gezondheidsherstel. De nieuwe regulatiethermografie geeft antwoorden.

meer lezen over regulatiethermografie:

regulatiethermografie meet gezondheid

regulatiethermografie is FDA erkend