Gedegen laboratoriumonderzoek als basis

Via internet en gezondheidsbladen is steeds meer gezondheidsinformatie te vinden. Er zijn steeds meer thuistesten beschikbaar en er wordt veel reclame gemaakt over apparaten die snel een ‘gezondheidsscan’ maken. De indruk ontstaat dat zelf testen of een ‘snel overzicht door een scan’ beter is dan gedegen onderzoek en interpretatie. Maar meestal wordt door onbetrouwbare scans en onsamenhangende onderzoeken de verwarring groter. Het zoeken naar duidelijkheid leidt vaak tot ‘gezondheidshopping’. Gedegen betrouwbaar laboratoriumonderzoek is essentieel voor de juiste conclusies.

Ik meld me aan voor een gedegen SANULOGIC gezondheidsonderzoek   

Voorkomen is beter dan genezen: lees over onze preventieve laboratoriumonderzoeken

Hap-snap thuisonderzoek veroorzaakt misverstanden

SANULOGIC heeft uit honderden laboratorium biomarkers zorgvuldig combinaties samengesteld om inzicht te krijgen in belastingen en de samenhang tussen orgaanfuncties. Een op zich staande meting van de bloedsuikerspiegel zoals een glucosemeting, zegt niets over de suikerstofwisseling. Als deze waarde in orde is, lijkt het alsof er geen probleem is, maar mogelijk is er insulineresistentie of hypoglycemie. Als cholesterolwaardes worden gemeten en binnen de referentiewaardes vallen, lijkt het alsof er geen verhoogd risico is op hart- en vaatziekten, maar veel hartpatiënten hebben geen verhoogde cholesterolwaardes en zijn toch hartpatiënt. De cholesterolwaarde blijkt onbetrouwbaar als risicofactor.

De juiste biomarkers uit laboratoriumonderzoek geven inzicht

Er zijn talloze laboratoriumwaardes, maar meer is niet altijd beter. Het gaat om de juiste combinatie van biomarkers en de interpretatie. SANULOGIC kiest biomarkers op basis van de nieuwste inzichten en heeft verschillende pakketten samengesteld. Om bijvoorbeeld het risico op hart- en vaataandoeningen in te schatten hebben we onder meer gekozen voor homocysteine, hs-CRP en Cystatine C.   Lees meer over het SANULOGIC Algemeen bloedonderzoek  

Geen ‘zesjescultuur’ maar streven naar optimale prestaties

Een veelgehoorde opmerking is dat laboratoriumonderzoek te weinig informatie oplevert. Ondanks klachten ‘is het allemaal in orde’. De onterechte conclusie is dat de klachten  ‘psychisch’ zijn. Maar wat betekent dat? Zijn de klachten niet serieus?

SANULOGIC streeft naar een 8,5, geen zesjes

SANULOGIC streeft naar een 8,5, geen zesjes

Dergelijke conclusies worden meestal getrokken op basis van een onvolledig onderzoek. Uit kostenoverwegingen worden niet altijd de beste en nieuwste biomarkers gemeten en wordt bij de interpretatie van referentiewaardes uitgegaan. De referentiewaardes van vitamine D zijn 100 – 150 nmol/L. Een gemeten waarde van 101 wordt als ‘prima’ beoordeeld, terwijl 99 als onvoldoende wordt gezien. Wij denken dat een waarde tussen de 130 en 140 beter is. Ons doel is een optimale gezondheid en daarvoor zijn optimale waardes nodig. Het is net als op school, een 6- is voldoende maar ons streven is een 8,5.

SANULOGIC geeft inzicht in de samenhang

In het genoemde voorbeeld maken Homocysteïne, hs-CRP en Cystatine-C deel uit van het onderzoek voor hart- en vaatgezondheid maar ze zijn ook opgenomen in het algemeen bloedonderzoek omdat ze bijdragen aan een compleet overzicht over de gezondheid, functiestoringen en belastingen. Homocysteïne is bijvoorbeeld verhoogd bij een tekort aan B vitamines maar duidt ook op te hoge antioxidatieve belasting. De hs-CRP staat voor hoog sensitieve C-reactief proteïne, een eiwit dat bij ontstekingen ontstaat en Cystatine-C is een biomarker die voor de nierfilterfunctie wordt toegepast maar ook een voorspellende waarde heeft voor het ontstaan van hartproblemen.

Samen met de andere waardes, het gesprek en antwoorden van de vragenlijst kunnen de waardes worden geïnterpreteerd en kan een samenhangend advies worden gegeven.

Onze werkwijze is transparant

U kunt kiezen van welke onderzoeken en begeleiding u gebruik wilt maken. We bieden de volgende mogelijkheden:

Optie A: u kiest een pakket en laat bij ons bloed afnemen. Wij verzorgen de verzending naar het laboratorium, ontvangen de uitslagen en verzenden deze zonder commentaar per mail. Een kopie van de laboratoriumrekening wordt bijgevoegd.

Optie B: aanvullend sturen we een schriftelijke interpretatie op basis van een ingevulde vragenlijst en twintig minuten consult per telefoon, Skype of persoonlijk in ons centrum.

Optie C: aanvullend een consult voorafgaand aan het laboratoriumonderzoek waarin de vragenlijst, de ziektegeschiedenis, gedane behandelingen, huidige klachten, het voedingspatroon en stressbelasting worden besproken.

 

A

B

C

Uitslagen en laboratoriumrekening worden per e-mail verstuurd*

x

x

x

Bloedafname en handling

50

25

25

Laboratoriumkosten voor het Algemeen Bloedonderzoek

211,39

211,39

211,39

Schriftelijke interpretatie en advies op basis van een door u ingevulde vragenlijst inclusief twintig minuten toelichting per Skype of telefoon.

0

115

115

Consult voorafgaand aan bloedafname

0

0

115

Totaalbedrag aan consult, laboratorium- en handlingskosten

261,39

351,39

466,39

De laboratoriumkosten worden apart in rekening gebracht, deze komen bij de handlings- en consultkosten.

*U krijgt een kopie van de originele uitslagen toegestuurd en de laboratoriumrekening die wij voor u hebben betaald. Zo weet u precies wat is onderzocht, wat de uitslagen waren en hoeveel het laboratorium voor het onderzoek heeft gerekend.

Bij de verschillende pakketten vindt u de bijbehorende prijzen.  U kiest wat u het beste aanspreekt.

Meer over het SANULOGIC Algemeen bloedonderzoekIk maak een afspraak voor een gedegen onderzoekIk wil meer weten en bel of mail SANULOGIC

Lees meer in de volgende artikelen:

Vertwijfeld als bloedonderzoek niets uitwijst…

Gezondheidsshopppen is als roulette spelen…