Levendbloed Analyse

Bloed vervoert belangrijke stoffen, reguleert de temperatuur en is essentieel voor het in balans houden van ons inwendige milieu. In een bloeddruppel die met een donkerveldmicroscoop 1200 maal is vergroot zien we rode en witte bloedcellen en structuren die er tussenin drijven. Het geeft een betrouwbare indruk van de kwaliteit van het bloed. Onder meer informatie over de verzuring, het functioneren van de rode en witte bloedcellen, de aanwezigheid van L-vorm ziekteverwekkers* , orgaanbelasting en de neiging tot het ontwikkelen van schimmels wordt verkregen. Omdat in de bloeddruppel bewegingen van witte bloedcellen kunnen worden gevolgd en er gedurende uren en soms dagen veranderingen optreden, wordt deze analyse ‘levendbloed’ analyse genoemd.

We kunnen adviezen geven over voeding, ondersteuning van organen en het immuunsysteem op basis van wat uit de bloeddruppel blijkt.

*L-vorm ziekteverwekkers worden niet door het immuunsysteem herkend. Ze worden door veel onderzoekers als oorzaak van chronische klachten beschouwd. 

Lees meer in Het CelHerstelConcept