We onderzoeken mineralen, sporenelementen en toxische metalen zowel binnen als buiten de cel

Mineralen  en sporenelementen zijn essentieel voor onze gezondheid en maken deel uit van talloze enzymen. Al een gering tekort kan problemen veroorzaken. Een tekort kan ontstaan omdat de voeding te weinig mineralen bevat, dan is aanvulling met een supplement zinvol, maar ook omdat toxische metalen de plaats van mineralen in enzymen bezet houden.

De SANULOGIC mineralen test meet niet alleen de mineralen zowel binnen als buiten de cel, maar ook de sporenelementen en toxische metalen zoals cadmium en nikkel.

Het is belangrijk om ook de mineralen binnenin de cel te meten omdat veel mineralen zich daar bevinden en niet vrij rondzweven in het bloed. Van magnesium weten we dat tachtig procent van alle magnesium in ons lichaam zich binnen de cel bevindt. Het meten in het bloedserum, dus buiten de cellen, geeft weinig informatie en kan zelfs een vertekend beeld geven. Als een magnesiumtekort buiten de cel ontstaat kan dit in eerste instantie worden gecorrigeerd door magnesium van binnen naar buiten de cel te verplaatsen. Als alleen het vrij zwevende magnesium wordt gemeten lijkt het alsof er geen tekort is terwijl dat wel het geval is.

Op basis van dit onderzoek kunnen we adviseren over ontzuring, suppletie en toxische metalenontgifting.

De kosten van het onderzoek zijn als volgt

Optie A

Het bloed wordt afgenomen en verstuurd met de ingevulde aanvraagformulieren. U krijgt de uitslag zonder rapportage en interpretatie per mail toegestuurd.

Optie B

Het bloed wordt afgenomen en verstuurd met de ingevulde aanvraagformulieren. U krijgt de uitslag per mail toegestuurd.

U krijgt een schriftelijke toelichting per mail en kunt telefonisch of per Skype nadere toelichting krijgen indien gewenst.

Uitslagen en laboratoriumrekening worden per e-mail verstuurd*

A

x

B

x

Bloedafname en handling

50

25

Laboratoriumkosten voor het mineralen, sporenelementen en toxische metalenonderzoek

68,10

68,10

Schriftelijke interpretatie en advies op basis van een door u ingevulde vragenlijst inclusief twintig minuten toelichting per Skype of telefoon.

0

55

Totaalbedrag aan consult- en handlingskosten

118,1

148,1

Het mineralen. sporenelementen-, en toxische metalen onderzoek maakt deel uit van het SANULOGIC Algemeen Bloedonderzoek