Lezing 3 november: Onbegrepen ziektes effectief onderzocht en behandeld

Mensen met ‘onbegrepen’ ziektes zoals chronische vermoeidheid, fibromyalgie, ALS, chronische darmproblemen, neurodermitis, kanker, neurologische aandoeningen waaronder dementie en de ziekte van Parkinson en psychiatrische ziektebeelden als schizofrenie staan in de kou. Er wordt hen wijsgemaakt dat er geen verklaring of behandeling is voor hun aandoening. Ze worden volgestopt met medicijnen of moeten over hun probleem praten bij de psycholoog.

Dankzij nieuwe inzichten in de celfysiologie is de ‘mitochondriëngeneeskunde’ ontstaan. Bovengenoemde klachten kunnen worden verklaard, effectief onderzocht en behandeld. Er zijn honderden laboratorium gedocumenteerde behandelsuccessen bij talloze voorheen onbegrepen ziekten.

Ik ben geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen in de geneeskunde en meldt me aan voor de lezing.

Een diagnose is niet meer dan een etiket voor een verzameling klachten

Een diagnose stellen is vooral het benoemen van een aantal symptomen en helpt niet aan begrip of aanpak van de klachten. Veel mensen vinden het fijn als er  een naam is gevonden voor hun klachten omdat ze dan serieus worden genomen. Ze worden ‘erkend’. Het hebben van een ‘erkende’ ziekte biedt voordelen voor bijvoorbeeld uitkering van verzekeringen. De onkunde of onwil van verzekeraars om op basis van nieuwe laboratoriumonderzoeken ziektes te erkennen leidt regelmatig tot schrijnende situaties. Er wordt geen arbeidsongeschiktheidsuitkering verleend omdat de verzekeraar ‘het niet kan verklaren’. Bij aangetoonde arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door de ziekte van Lyme, wordt niet uitbetaald ondanks dat altijd premie is betaald.

Hoogtechnologisch stamcel- en DNA onderzoek leidt af van de essentie

Het is indrukwekkend om te lezen over de hoogstandjes die in theorie mogelijk zijn door stamcel- en DNA onderzoek. Maar in de praktijk vallen de resultaten van stamcelonderzoek nog tegen en zijn bovendien voor de meesten onbereikbaar. DNA onderzoek komt wel binnen het bereik van veel mensen, maar hoe belangrijk is het? DNA werd vroeger gezien als een soort ijzeren regelgeving, als iets genetisch was bepaald was er geen ontkomen aan. Het werd wel ‘het boek van het leven’ genoemd.  Deze foute opvatting leidt er bijvoorbeeld toe dat veel vrouwen zich genoodzaakt voelen tot borstamputatie als een borstkankergen is gevonden. Intussen is bekend dat de invloed van omgevingsfactoren veel belangrijker is dan het DNA, bovendien blijkt DNA veel gecompliceerder te zijn dan eerst werd aangenomen. Zo kunnen bijvoorbeeld aantallen genen en het aantal genkopieën veranderen in de loop der jaren. Net als bij veel andere tot de verbeelding sprekende ontwikkelingen zijn er gedreven voorstanders die overtuigd zijn van de waarheid van het ‘levensboek’ en wetenschappers die het sterk nuanceren.

Kennis en inzicht in de kleinste celfuncties biedt hoop voor chronisch zieken

Degelijk wetenschappelijk onderzoek naar de werking van cellen en celonderdelen heeft geleid tot de mitochondriëngeneeskunde. Het is gebaseerd op de laatste inzichten in de celfysiologie. Een mitochondrienconcept dat al meer dan tien jaar in de praktijk wordt toegepast, is geïnitieerd door de Duitse arts dr. Heinrich Kremer. Hij noemde zijn concept CelSymbioseTherapie. Het wordt intussen in meerdere landen gedaan. De essentie is begrip van de celprocessen en laboratoriumonderzoek dat gericht is op verstoringen hiervan. Er worden geen ziektes behandeld maar celprocessen hersteld. De werkwijze is logisch, wetenschappelijk onderbouwd, controleerbaar, succesvol en voor de meeste mensen bereikbaar. Het is een holistische aanpak waarin op basis van afwegingen adviezen worden gegeven en onderzoeken gedaan.         ik ben geïnteresseerd in een gedegen onderzoek  

Een gesprek en rond de zeventig biomarkers als basisonderzoek

In een eerste gesprek worden de klachten en de ontstaansgeschiedenis besproken, aansluitend wordt bloed afgenomen en laboratoriumonderzoek aangevraagd. Ongeveer zeventig biomarkers betreffende cellulaire ontgifting, cel-, vet-, en suikerstofwisseling, tekorten, toxische en oxidatieve belasting, ontstekingsstoffen, allergie, lever-, alvleesklier-, schildklier-, nier -en darmfuncties worden in het standaardprofiel onderzocht. Indien er aanleiding toe is kan worden aangevuld met een uitgebreide IgG voedselallergietest en onderzoek naar neurotransmitters, hormonen, genen, zware metalen, milieutoxines, ziekteverwekkers zoals de Borrelia en een ontlastingsonderzoek.  

Laboratorium gedocumenteerde aanpak van onder meer schizofrenie, alvleesklierkanker en chronische vermoeidheid

Bij een gezonde celstofwisseling worden onder meer hormonen, neurotransmitters en ontstekingsstofjes aangemaakt in hoeveelheden die passen bij de situatie. Een verstoorde celstofwisseling leidt tot een verstoorde aanmaak en er ontstaan klachten. Het meten van slechts enkele biomarkers zoals bijvoorbeeld een vitaminetekort, genmutatie of ontstekingsstoffen levert hoogstens een verklaring van de klachten maar geen inzicht in het immuunsysteem en de oorzaak van de verstoring.

In de lezing worden de laatste inzichten in mitochondriëngeneeskunde besproken en aan de hand van diverse voorbeelden waaronder schizofrenie, kanker en chronische vermoeidheid, toegelicht.

Lezing: Onverklaarde ziektes effectief onderzocht, verklaard en behandeld

  • Datum: Donderdag 3 November
  • Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
  • Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur.
  • De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Aanmelding en meer informatie bij DeLezing

bij www.delezing.nl of per mail: info@delezing.nl

Meer informatie om te lezen:

 Voedselallergie is een sluipmoordenaar

Mitochondriengeneeskunde, hoop voor chronisch zieken

 Goed laboratoriumonderzoek leidt tot goede conclusies