Preventief bloedonderzoek schept duidelijkheid

Preventief bloedonderzoek schept duidelijkheid

Preventief bloedonderzoek; duidelijk en betrouwbaar

De afgelopen veertien jaar heb ik verschillende energetische meet- en scanapparaten gebruikt en hun betrouwbaarheid getoetst. De uitkomsten bleken niet betrouwbaar genoeg om een diagnose op te baseren of behandelingsresultaten te evalueren. Sinds enkele maanden werk ik in Duitsland als Heilpraktiker en ben blij met de voordelen die gericht laboratoriumonderzoek biedt.

Preventief bloedonderzoek meet wat je wilt weten

Er zijn honderden, misschien wel duizenden laboratoriumparameters, allemaal geven ze informatie over een bepaald specifiek onderdeel van de gezondheid. SANULOGIC heeft combinaties biomarkers samengesteld waarmee we een betrouwbaar inzicht krijgen in orgaanfuncties en tekorten.

Ik meld me aan voor een SANULOGIC preventieve gezondheidscheck

Preventief bloedonderzoek omdat je niet alles voelt

Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat je lichaam tijdig waarschuwt als iets niet in orde is. Klachten realiseer je je pas als organen langere tijd niet goed functioneren of bij chronische laaggradige ontstekingen. Eerder waarneembare subtiele signalen zoals vermoeidheid, pijntjes, obstipatie en slaapproblemen, worden als niet belangrijk afgedaan. De verstoringen worden langzaam ernstiger tot het punt dat de klachten niet meer te verdoezelen zijn. Dan is het gevaar groot om in de neerwaartse spiraal van symptoom onderdrukkende medicijnen terecht te komen of te gaan ‘shoppen’. Eigenlijk waarschuwt het lichaam dus toch tijdig, maar we negeren of onderdrukken de subtiele signalen.

Preventief bloedonderzoek is als een APK

preventief onderzoek voorkomt problemen

preventief onderzoek voorkomt problemen

Bij geen of weinig klachten is het verstandig om nu en dan een preventief laboratoriumonderzoek te laten doen waarin de belangrijkste punten worden gecontroleerd.

Net als bij de regelmatige APK voor de auto kunnen bij een preventieve gezondheidscheck storingen aan het licht komen die eenvoudig te verhelpen zijn. Gezondheidsschade kan zo  worden voorkomen.

SANULOGIC preventieve gezondheidschecks

We hebben drie preventieve gezondheidschecks samengesteld, waarbij de derde de meest uitgebreide is. In de preventieve gezondheidscheck 1 worden vijfentwintig belangrijke biomarkers gemeten, waaronder de HOMA score waarmee insulineresistentie wordt gemeten.

Teveel suiker veroorzaakt insulineresistentie

Teveel suiker veroorzaakt insulineresistentie

Het maakt onderdeel uit van de suikerstofwisseling en een verstoring kan onder meer leiden tot suikerziekte, overgewicht en vermoeidheid. Insulineresistentie voel je niet.

Over de suikerstofwisseling

Suiker, glucose, is essentieel voor de energievoorziening van het lichaam, in het bijzonder voor de hersenstofwisseling. Als suiker of koolhydraten worden gegeten, stijgt de bloedsuikerspiegel.

De alvleesklier maakt insuline vrij om de suikers te helpen in de cellen te komen en daarmee de bloedsuikerspiegel te verlagen. Door teveel aanbod van suiker en dus teveel insuline, reageert de cel hier niet meer op. Het is alsof deze zegt: ‘genoeg, ik ben al voorzien’. Ondanks de bloedsuiker en de insuline laat de cel de suiker dan niet toe. Dat is insulineresistentie. Het bloed blijft te suikerrijk waardoor onder meer zenuwen en bloedvaatjes beschadigen.

Vitamine D

In de preventieve gezondheidscheck 2 worden ook de vitamines D, B12 en foliumzuur gemeten. Vitamine D staat al jaren in de

te weinig zonnestraling, minder vitamine D

te weinig zonnestraling, minder vitamine D

belangstelling omdat gebleken is dat te weinig vitamine D veel gezondheidsschade veroorzaakt. De kans op kanker lijkt bijvoorbeeld te stijgen. Een tekort ontstaat onder meer door te weinig zon of het gebruik van teveel slechte zonnebrandlotions en is eenvoudig te verhelpen door extra inname. Om overdosering te vermijden is het belangrijk om te weten of er een tekort bestaat en zo ja hoe groot dat is. Als de vitamine D spiegel in het bloed veel te laag is moet met een hoge dosering het tekort worden aangevuld, door herhalingsmetingen kan overdosering worden voorkomen.

 Mineralenbalans

In de preventieve gezondheidscheck 3 worden aanvullend mineralen, sporenelementen en enkele ijzerstofwisselingsbiomarkers gemeten. Een ijzergebrek kan duiden op bloedarmoede. Wij laten de hoeveelheid mineralen meten die opgelost in het bloed mee zweven plus die zich in de cel bevinden. Om een mineralentekort te bepalen is dat essentieel omdat veel mineralen een rol spelen in enzymen die zich in de cel bevinden. Als alleen de rondzwevende, opgeloste mineralen worden gemeten, kan een vertekend beeld ontstaan. Het lichaam probeert namelijk om  een dreigend tekort aan ‘vrije’ mineralen te compenseren door mineralen uit de cel te verhuizen naar buiten. Het tekort in de cel wordt dan niet opgemerkt.

Interpretatie, advies in een rapportage

Het belang van de preventieve gezondheidschecks is om inzicht te krijgen in de orgaanfuncties, de belastingen en de samenhang. Wij maken een schriftelijke rapportage waarin we de opvallende waardes toelichten en een conclusie en advies geven. Het kan

SANULOGIC onderzoekt alle organen

SANULOGIC onderzoekt alle organen

bijvoorbeeld aangeraden worden een orgaan met supplementen te ondersteunen of het voedingspatroon aan te passen. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek geadviseerd.

SANULOGIC  Algemeen onderzoek

Als u meer wilt weten of bij klachten is het SANULOGIC Algemeen onderzoek geschikt. Het omvat 65 biomarkers wat een nog groter overzicht geeft in de gezondheid. Het laboratoriumonderzoek wordt gecombineerd met een vragenlijst en een uitvoerige bespreking. De klachten worden in het perspectief van de laboratoriumuitslagen beoordeeld. Een gericht advies wordt gegeven.

Ik meld me aan voor een SANULOGIC preventieve gezondheidscheck  

Ik wil iets vragen 

 Interessant om te lezen

 vertwijfeld door nietszeggend bloedonderzoek…

 goed laboratoriumonderzoek leidt tot goede conclusies…

gezondheidsshoppen is als roulette…