Sanulogic meer en bergen

SANULOGIC Preventief en basisonderzoek

Als u wilt weten of uw lichaam in goede conditie is of bij klachten

We testen 25 parameters in het bloed die ons informeren over lever-, nier- , schildklier- en  alvleesklierfunctie, de suikerregulering, bloedvetten, de belangrijkste mineralen in de cel, chronische laaggradige en acute ontstekingen, vitamine D en eiwitten.

We werken de resultaten uit in een schriftelijke rapportage met conclusies en aanbevelingen. De rapportage wordt u gemaild.

Onze vergoeding: 199,50 Euro

SANULOGIC Uitgebreid preventief en basis onderzoek

Als u meer wilt weten over uw gezondheid

We testen uw bloed

Er worden 48 bloedwaardes gemeten met belangrijke informatie over lever-, nier- , schildklier- en  alvleesklierfunctie, de suikerregulering, bloedvetten, de mineralen in de cel, chronische laaggradige en acute ontstekingen, vitamine D, vitamine B12, foliumzuur en eiwitten.

We testen uw ontlasting

De conditie van de darm en de darmflora blijkt veel belangrijker te zijn dan tot voor kort werd aangenomen. In een uitgebalanceerd darmmilieu worden neurotransmitters, vitamines en enzymen gemaakt en worden voedingsstoffen goed opgenomen. Bij een verstoring ontstaan ontstekingsstofjes die overal in het lichaam ontstekingen kunnen veroorzaken, voedingsstoffen worden niet goed opgenomen en er ontstaan mineralen-, vitamine B12 en andere tekorten. Onder meer chronische vermoeidheid, migraine en depressiviteit kunnen de darm als oorzaak hebben.

In het SANULOGIC ontlastingsonderzoek worden 7 waardes onderzocht die informatie verschaffen over de enzymproductie, galzuren, darmflora en lekkende darm.

We werken de resultaten uit in een schriftelijke rapportage met conclusies en aanbevelingen. De rapportage wordt u gemaild.

Onze vergoeding: 459,50 Euro