In urine is veel te zien

Vroeger beoordeelden ‘piskijkers’ de urine en vonden aanwijzingen voor ziektes. Tegenwoordig wordt gebruik gemakt van metingen. Als onderdeel van de Celherstel Intake EXTRA meten we het volgende:

  1. Urine zuurgraad, de pH
  2. Zware metalen zink, koper, cadmium, kwik en lood
  3. Leucocyten, een verhoging duidt op een nier-, blaas-, of urineweginfectie
  4. Nitriet, een verhoging duidt op een bacteriƫle infectie van de blaas
  5. Eiwitten, een verhoging duidt op een mogelijke nierfunctieprobleem
  6. Suiker, duidt mogelijk op suikerziekte
  7. Ketonen, duidt opĀ bijvoorbeeld diabetes of hongeren
  8. Urobilinogeen, is een indicatie voor onder meer een leverprobleem
  9. Bilirubine, is een indicatie voor een leverprobleem