Voorwoord

Bij de derde, herziene en uitgebreide druk

Bij de derde editie

Hoe chemische middelen gezondheidsproblemen oplossen kon ik niet begrijpen, zo ben ik zevenendertig jaar geleden op onderzoek gegaan. Na veel zoeken, leren en uitproberen ontdekte ik dat voedings- en leefomstandigheden onze gezondheid bepalen en dat ‘energie’ een belangrijke rol speelt. Ik ging als natuurgeneeskundig behandelaar werken met apparaten die energie en  energiepatronen in het lichaam meten. Ik gebruikte onder meer verschillende soorten bioresonantie en electroacupunctuurapparaten. 

De resultaten waren soms overweldigend. Bij mensen die tientallen jaren klachten hadden, verdwenen deze door het in balans brengen van de energiestromen in het lichaam en door ziekmakende frequenties uit te doven met ‘tegenfrequenties’ . Mij was geleerd dat je zo ‘alles’ kon meten en behandelen omdat alles energie is, maar ik ben daar terughoudend in. Ik weet dat je energiestromen en –balansen en verstorende frequenties kunt meten en heb geweldige resultaten gezien van behandelingen, maar je kunt er niet een diagnose mee stellen.

Er wordt mij vaak gevraagd of je met die apparaten kanker kunt vaststellen maar ik heb me nooit laten verleiden om hier bevestigend op te antwoorden. Ik heb meerdere malen meegemaakt dat collega’s beweerden dat tumoren waren verdwenen terwijl ze op de CT-scan juist groter bleken te zijn. Ik herinner me dat iemand met kanker mij vroeg of ik de tumorgroei bij haar kon meten, waarop ik ontkennend antwoordde. Zij had gehoord dat met het apparaat dat ik gebruikte het wel mogelijk was en vroeg waarom dat niet kon. Ik legde uit dat naar mijn mening een diagnose niet gesteld kan worden met dit soort apparaten en dat ik geen valse hoop of schijnzekerheid wilde geven. Zij besloot naar mijn leermeester op dat gebied te gaan die in Amsterdam praktijk voerde. Opgetogen kwam ze terug, de kanker was duidelijk verminderd. Enkele weken later bleek dat de hersentumoren duidelijk waren gegroeid. Ik vond het verschrikkelijk voor haar, maar was blij dat ik me niet had laten verleiden uitspraken te doen die onvoldoende onderbouwd zijn. Dergelijke ervaringen motiveerden mij om verder te zoeken naar het ontstaan van klachten en net als driejarigen steeds ‘waarom’ te vragen.

Waarom is er brandend maagzuur, waarom is er een allergie, waarom treedt migraine op, waarom is er een verhoogde bloeddruk of cholesterolspiegel? Alleen het antwoord op die vragen leidt tot de oplossing van de gezondheidsproblemen, tot genezing. De zoektocht naar die antwoorden heeft geleid tot de derde editie van Het CelHerstelConcept waarin de werking van het immuunsysteem wordt uitgelegd, door welke factoren het wordt belast en hoe je zelf het immuunsysteem en daarmee je gezondheid kunt ondersteunen en vaak herstellen, zonder dokter of behandelaar. Het belangrijkste dat ik heb ontdekt, is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je keuzes en keuzes bepalen je gezondheid.

Het afschuiven van die verantwoordelijkheid door kritiekloos adviezen van anderen op te volgen, leidt meestal niet tot betere gezondheid. Je moet het zelf begrijpen en ervoor gaan. Ik hoor vaak in mijn omgeving klagen over de slechte voedingskwaliteit en de gifstoffen in huidverzorging en dat we er ‘toch ook niets aan kunnen doen dat de overheid dat allemaal maar toelaat’. Het is een keus om hieraan mee te doen. Er zijn alternatieven. Er wordt steeds opnieuw geschreven over de farmaceutische maffia, dat Rockefeller aan de bakermat stond van het door industrie bepaalde beleid en dat patiëntenverenigingen worden gestuurd door farmaceutische bedrijven. Er wordt veel gewezen naar anderen en weinig zelf ondernomen. De boodschap van Het CelHerstelConcept is dat je kunt kiezen, je hoeft niet mee te doen aan die mallemolen. Door te kiezen voor gezonde voeding, leefomgeving en producten, verbeteren we onze gezondheid en ondersteunen mensen en organisaties die, vaak door idealisme gedreven, werken aan een gezondere en eerlijker wereld. Maar om juiste, gefundeerde keuzes te kunnen maken moeten we geïnformeerd zijn. 

Ik hoop dat dit boek u helpt geïnformeerd keuzes te maken.

Onze keuzes bepalen de wereld.

Enschede

September 2015

Rinno Heidstra